Newshttp://www.dlvadvies.nl/rss/newsNewsnl_NL2017-07-22<![CDATA[Onrust door plannen Provinciale Staten]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/onrust-door-plannen-provinciale-staten/588

In de Brabantse veehouderijsector is grote onrust ontstaan naar aanleiding van plannen die Provinciale Staten recent heeft goedgekeurd. Wat zijn de gevolgen voor jouw bedrijf? Kom naar de informatieavond #BoerenhorenbijBrabant

]]>
2017-07-20
<![CDATA[Vergelijk binnen eigen marktconcept]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/vergelijk-binnen-eigen-marktconcept/587

Vergelijken van financiële cijfers is binnen de varkenssector gemeengoed. Hiervoor worden alle beschikbare gegevens gebruikt. Die cijfers geven de grote ontwikkelingen weer en het niveau van de groep. Maar ze zeggen niet hoe het bedrijf het doet op het gebied van voerwinst, saldo en kostprijs in vergelijking tot andere bedrijven die voor dezelfde markt leveren. Daar brengt DLV Advies nu verandering in. 

]]>
2017-07-19
<![CDATA[Project energiebesparing voor Drentse varkenshouders van start]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/project-energiebesparing-voor-drentse-varkenshouders-van-start/585

DLV Advies en de provincie Drenthe organiseren vanaf deze zomer groepsbijeenkomsten en individueel advies op het gebied van energiebesparing, speciaal voor Drentse varkenshouders. Het doel is om inzicht te krijgen in het energieverbruik en de -kosten en de mogelijkheden van energiebesparingsmaatregelen op het bedrijf. 

]]>
2017-07-18
<![CDATA[Fundament voor verdere groei]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/fundament-voor-verdere-groei/586

Wanneer je tussen de bewaarschuren en het akkerbouwland in de Flevopolder rijdt, verwacht je geen modern automatiseringsbedrijf aan te treffen op een van de omliggende erven. Vanaf de weg doet de traditionele bewaarschuur niet vermoeden wat er binnen schuil gaat. Pas wanneer je het verscholen erf betreedt, valt de grote bijzondere glazen gevel van Huijbregts Automatisering op. Het familiebedrijf, wat al meer dan 25 jaar op deze locatie zit, past ondanks een uitbreiding en grondige renovatie nog steeds in het agrarische landschap. 

]]>
2017-07-17
<![CDATA[Korting fosfaatrechten 8.3%]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/korting-fosfaatrechten-83/584

Het kortingspercentage voor fosfaatrechten wordt 8,3%. Dat heeft staatssecretaris Van Dam woensdag bekendgemaakt. De korting wordt toegepast op de fosfaatrechten die per 1 januari 2018 worden toegekend in het fosfaatrechtenstelsel.

]]>
2017-07-14
<![CDATA[Subsidieregeling asbest/zonnepanelen Zuid-Holland]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/subsidieregeling-asbestzonnepanelen-zuid-holland/583

De provincie Zuid-Holland heeft de subsidieregeling ‘Asbest eraf? Zon erop! Zuid-Holland 2017’ gepubliceerd. Eigenaren van panden met asbestdaken vanaf ongeveer 246 m² worden door de subsidieregeling gestimuleerd het dak met asbest te vervangen door een dak met zonnepanelen. Het subsidieplafond bedraagt € 850.000. 

]]>
2017-07-14
<![CDATA[Proeflocatie AgroasdePeel geopend]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/proeflocatie-agroasdepeel-geopend/581

Vorige maand is de proeflocatie van AgroasdePeel officieel geopend, een initiatief van de vijf gemeenten Boekel, Mill & St. Hubert, Sint Anthonis, Landerd, en Uden in samenwerking met Agri Food Capital. Op het perceel zijn de eerste duurzame gewassen ingezaaid (sorghum en industriële hennep) en werkt een landschapsarchitect aan de mogelijkheden voor de ontwikkelingen van een voedselbos.

]]>
2017-07-13
<![CDATA[POP3-regelingen kringlooplandbouw Utrecht]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/pop3-regelingen-kringlooplandbouw-utrecht/580

In provincie Utrecht staan twee subsidies open voor kringlooplandbouw, namelijk 'Subsidie voor kennisoverdracht voor kringlooplandbouw' en 'Subsidie voor innovatie voor kringlooplandbouw'. Beide subsidies zijn gericht op het bevorderen van een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop. Met als doel het verminderen van emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater.

]]>
2017-07-11
<![CDATA[Blog: Relatieve voerwinst geen goede maatstaf voor komende jaren]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/blog-relatieve-voerwinst-geen-goede-maatstaf-voor-komende-jaren/579

"Het begrip voerwinst is niet weg te denken uit de varkenshouderij. Het percentage eveneens niet. Het was en is een belangrijke parameter voor de prestaties van het bedrijf. Toch denk ik dat we hier een extra dimensie aan toe moeten gaan voegen: de absolute voerwinst.

]]>
2017-07-11
<![CDATA[Restwarmte benutten bij mest drogen]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/restwarmte-benutten-bij-mest-drogen/572

Warmte van de melkkoeling gebruiken om mest te drogen, zodat je die eenvoudiger kunt afzetten? DLV Advies verkent de mogelijkheden. "Als DLV Advies zijn wij betrokken bij meerdere projecten waarbij de (rest) warmte wordt gebruikt in de
agrarische sector met behulp van een biomassaketel. Zo zijn wij in opdracht van de provincie Limburg onder meer betrokken bij projecten waarbij rundveedrijfmest, granen, maiskorrels, cichorei, bietenperspulp en aardappelpersvezels worden gedroogd met warmte uit een biomassaketel waarna deze producten worden gepelletiseerd. Daarnaast doen ze ook marktonderzoek naar deze technieken", zegt Harm Wientjes, projectaccountmanager en specialist mestbewerking bij DLV Advies. Voor het drogen van agrarische producten zijn verschillende technieken beschikbaar, zoals walsdrogers, containerdrogers, trommeldrogers en banddrogers.

]]>
2017-07-10