Inspiratie woonhuizen

Bekijk hier foto's van door DLV Advies ontworpen woningen.

DLV Advies heeft veel woonhuizen ontworpen, waaronder veel bedrijfswoningen bij agrarische bedrijven. Woonwensen zijn hierbij vertaald naar een optimaal ontwerp, met aandacht voor zowel architectuur als funcitonaliteit. In de functionaliteit is met name de functionele afstemming van de woning ten opzichte van het aanliggende bedrijf van belang.

Ontwerp, tekenwerk en bestemmingswijzigingen

Onze architect schenkt bij het ontwerp tevens veel aandacht aan het landschappelijke en cultuurhistorische karakter van de omgeving. Naast het ontwerp en tekenwerk verzorgen de specialisten ruimtelijke ordening voor het aanvragen van bestemmingswijzigingen.  

Bouwplannen

Bekijk de foto's en laat u verrassen door de orginaliteit en eigenheid van de woningen. Wilt u een nieuwe woning bouwen, neem dan contact op met de projectleider bouw in uw regio.