Praktische vleesveestal

Van akkerbouw naar weidekoeien.

Bé Warmelts heeft een akkerbouwbedrijf met zijn vrouw Wilma, zoon Lex en dochter Ellemijn in het Drentse Amen. Naast de teelt van onder andere wortels, zilveruien en bieten houdt hij zich bezig met natuurbeheer. Een deel van het land, gelegen rond het Amerdiep, een onderdeel van de Drentse Aa, was niet geschikt voor akkerbouw. Bé besloot er weidekoeien te gaan houden: “Het hooien en fokken met dieren heb ik altijd wel gemist als akkerbouwer, dus het leek me ook een mooie hobby.”

Enthousiast over Herefords

Via een boer uit de buurt kwam Bé uit bij Herefords. “Ik vond het erg mooi vee. Hij maakte me snel enthousiast voor het ras.” Samen met deze boer ging hij naar Denemarken, waar de fokkerij van Herefords op een hoog niveau ligt. Hier kocht hij zijn eerste 7 dieren. De eerste twee jaar liepen de dieren jaarrond buiten. 

Bé had ambitieuze plannen met zijn Herefords: “Samen met het bluescafé uit de buurt wilden we een wandelpad maken die ook langs de boerderij zou gaan. De stal zou een kijkstal worden met een trap en balustrade.” Met hulp van DLV Advies kregen ze subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek naar dit plan. “Uiteindelijk bleek het een brug te ver en was er geen verdienmodel van te maken,” vertelt Bé.

Arbeidsgemak en uitstraling 

Samen met Mark de Jong, projectleider bouw bij DLV Advies, paste hij de oorspronkelijke plannen aan. “Samen met Mark hebben we de tekening erbij gepakt en alles opnieuw tegen het licht gehouden. Alles wat goedkoper of anders kon hebben we aangepast.” Hierbij bleven de uitgangspunten dat de stal voor arbeidsgemak moest zorgen en moest passen in de omgeving. Bé is blij met de uitstraling van het geheel: “Ik vind met name de vorm en de combinatie van het beton met het donkere damwand mooi. Door de verharding is het hele erf ook mooier geworden.” Ook het arbeidsgemak is een van de pluspunten van de nieuwe stal. “De indeling van de groepen en de afscheiding met de hekken werkt goed. De hekken kun je omklappen en dan is de stal makkelijk uit te mesten met de shovel.”

Vergunningen vormden een obstakel

Bé is dus zeer tevreden over het resultaat. Het proces om tot dit eindresultaat te komen verliep echter niet zonder slag of stoot. De eerste hobbel die genomen moest worden waren de vergunningen. Het bestemmingsplan stond geen bouw van een rundveestal toe en ook het verkrijgen van de NB-vergunning duurde lang. Dit had met name te maken met de locatie, zeer dicht bij een Natura 2000-gebied. “Je moest voor 1 juli ammoniak kopen. Uiteindelijk heb ik van een andere boer dicht bij een natuurgebied op 30 juni nog ammoniak kunnen kopen.” Warmelts is blij dat Mark de Jong het proces heeft begeleid. “Het vergunningentraject was complex, maar DLV Advies heeft specialisten op dat gebied die weten hoe dat werkt. Je moet een daarin één aanspreekpunt hebben.” 
De vakkennis van Mark gaf de grootste meerwaarde voor Warmelts: “Voor mij was alles  nieuw. Hoe bepaal je welke partij de meest geschikte is? Wanneer weet je of een offerte scherp is? Hoe maak je goede afspraken met de aannemer? Ik mis daarin de ervaring. En tijdens de bouw kon Mark op alle details letten. Zitten de waterleidingen op de juiste plek, is het damwand van goede kwaliteit etc. Als er iets was loste Mark 't op.” 
Het resultaat mag er zijn. Een praktische vleesveestal, passend in het landschap en op het erf. “Als ik van te voren had geweten wat er allemaal bij kwam kijken had ik het misschien wel niet gedurfd, maar ik vond het ook zeker een uitdaging om het voor elkaar te boksen,” besluit Bé.