Tien stallen in 20 jaar

Vergunningen voor meerdere pluimveelocaties.

“We zijn jong en we willen wat”, begint Zach Jansen lachend zijn verhaal over de bouw van zijn tiende pluimveestal. Samen met zijn vrouw Marjolein heeft hij de afgelopen 20 jaar meerdere locaties in eigen beheer gerealiseerd. “We blijven vooruit denken en bedrijfskansen zien. Daarom kunnen wij niet stilzitten en  de kansen onbenut laten.”

Van oorsprong komen beiden van een melkveebedrijf, maar na hun huwelijk streken zij neer op hun huidige thuislocatie. Een pluimvee- en akkerbouwbedrijf met 28 hectare in Nieuw Buinen. Het stel zag gelijk  kansen op de nieuwe locatie en begon direct met het aanvragen van uitbreidingsvergunningen. “We kochten er intussen wat percelen land bij achter het bedrijf en in de omgeving. We kregen toestemming om de pluimveestallen te verlengen. Het emissiepunt kwam daardoor verder naar achteren te liggen, wat een voorwaarde was om de twee nieuwe stallen te bouwen. We bouwden een machineloods in 2004 en een paar jaar later hebben we deze alweer verlengd”, vertelt Zach. “We kwamen er al redelijk snel achter dat we eigenlijk elke vijf jaar wel wilden bouwen, we vonden het zo leuk om hier mee bezig te zijn; van idee, ontwerp tot realisatie. We beseften toen wel dat onze huidige locatie geen oneindige mogelijkheden zou bieden. We kochten in 1999 het huis van de buren met het idee om de toekomst van ons bedrijf veilig te stellen.  Maar we begonnen al in 2005 op eigen initiatief met voorbereidingen om de thuislocatie te verplaatsen. Het oorspronkelijk bedrijf ligt namelijk in de dorpskern. We hoefden nog niet weg, maar het is voor onszelf ook geen geschikte plek om uit te breiden. Vroeg of laat krijgen mensen er last van.” 
Het stel verhuurde het huis van de buren 10 jaar aan een kinderdagverblijf, daarna is het in gebruik genomen als dagopvang voor autistische jongeren. “De zorginstelling had plannen om uit te breiden en zag wel potentie in de extra vrijkomende ruimtes. Om dit te realiseren moesten de oude kippenschuur en werktuigenberging herbestemd worden zodat ze straks voor (zorg)activiteiten benut mogen worden. De vergunningen hiervoor zijn inmiddels ook rond en de laatste kippen zijn al vertrokken. Tijd voor een nieuw hoofdstuk op deze locatie. Dit is een mooi visitekaartje voor het dorp!”

Vergunning voor twee locaties tegelijk

Geertniek Schonewille, projectleider bouw bij DLV Advies, begeleidde het stel, samen met collega Thom Jansen, bij het aanvragen van de bestemmingswijziging en de benodigde Wet natuurbescherming en omgevingsvergunningen milieu en bouw voor een beoogde tweede locatie buiten het dorp. “Hiervoor zocht ik allerlei manieren om mee te denken in de bedrijfsontwikkeling” zegt Geertniek. Een melkveehouder en akkerbouwer uit het dorp kampten met dezelfde problematiek als Zach en Marjolein, uitbreiden was geen optie meer. Door samen grond te kopen en particulier te ruilen ontstonden er voor alle drie de ondernemers ineens wél mogelijkheden om uit te breiden op een locatie buiten het dorp. Na zeven jaar waren hiervoor de vergunningen rond. Inmiddels staan er zes vleeskuikenstallen met ruimte voor 300.000 vleeskuikens op deze locatie.
“Het proces in die zeven jaar duurde wel erg lang”, vertelt Zach. “In de tussentijd kochten wij een locatie in Nieuw-Weerdinge aan om onze gedachten te verzetten. Dit was van oorsprong een geitenbedrijf met één stal voor vleeskuikens. Geertniek zorgde ervoor dat de 300 geiten plaats mochten maken voor pluimvee. Ik heb me echt verwonderd over wat er met de locatie eigenlijk allemaal mogelijk was op basis van de berekeningen van Geertniek. 
Het bedrijf stond al langere tijd te koop, niemand wilde ermee aan de slag omdat alles te klein en verouderd was. We zijn ermee aan de slag gegaan, als je nu eens ziet wat er staat”, vertelt hij trots. “Bij het aanvragen van de milieuvergunning heeft Geertniek ook gelijk een bouwvergunning aangevraagd. Gaandeweg veranderden bij ons de wensen nogal eens, maar we hebben altijd vertrouwen in Geertniek dat hij met ons meedenkt en het vertaalt in een duidelijk plan. Wij leggen dit graag bij DLV Advies neer, want dan zijn wij van onze zorgen af.”

Toekomstbestendig gezinsbedrijf

“Toen  Geertniek de vergunning rond had gekregen bij de gemeente om te beginnen met de bouw in Nieuw-Weerdinge, kregen we plotseling ook de toestemming voor de andere locatie. Dat was wel heel veel ineens”, blikt Zach terug. “Maar het gaf ook wel een kick dat we lekker aan de slag konden. Als ik iets bedenk dan ga ik er ook voor. Per locatie wil ik een volwaardig bedrijf neerzetten. Toch wil ik niet alleen maar groter en meer, want dat is niet  per se beter. Ik kijk ook naar de maatschappij om ons heen. De intensieve veehouderij ligt onder druk. Daarom wil ik mijn bedrijven flexibeler opzetten zodat ze toekomstbestendige gezinsbedrijven blijven. De akkerbouwtak heeft daarom ook een groot aandeel. Inmiddels bewerken we hiervoor ruim 100 hectare.” 
Dat het ondernemersbloed bij Zach en Marjolein door hun lijf stroomt blijkt wel uit de ondernemendheid van hun vier kinderen. Marjolein: “Ze hebben allemaal een eigen passie binnen onze bedrijven. De een houdt zich bezig met de akkerbouw of de veehouderij, de ander weer met de administratie. Zo zijn we allemaal betrokken en kan iedereen zijn eigen kwaliteiten benutten en zichzelf binnen het bedrijf verder ontplooien. Dan kunnen onze kinderen straks op hun manier de locaties wellicht voortzetten in de veranderende maatschappij.”

Ondernemersgeest

“In 2014 bouwden we twee nieuwe stallen, in 2015 nog eens twee en in 2016 weer twee stallen en een loods voor de akkerbouw. Eigenlijk zijn we elk jaar wel bezig met een nieuwe constructie. Op dit moment zijn we weer bezig met de bouw van een pluimveeschuur bij een van de locaties.” 
Het is duidelijk dat Zach ondernemend is. Zijn motto is daarom niet voor niets: “Wat je vandaag kan doen moet je niet morgen doen.” Hij vertelt verder: “Ons hele gezin vindt het bouwen leuk om te doen. Wij halen het maximale uit onszelf en uit ons kunnen. Na 20 jaar vleeskuikens houden, op drie eigen en  drie gehuurde locaties, weet ik wel een beetje wat ik wil in de stal, dus doe ik alles zelf. Tekenen, inkopen en ik ben de voorman op de bouw. Het kost soms wat extra tijd, maar bespaart ook geld en tijd om andere partijen weer aan het werk te zetten zoals DLV Advies. Voor ons prettig om rondom de vergunningen met één partij alles te kunnen regelen.” 

Geïnspireerd geraakt door het verhaal van Zach en Marjolein? Zach heeft nog wel één tip voor veehouders met (uitbreidings)plannen: “Begin vier jaar eerder met je plan. Zorg dat je in de tussentijd wat anders te doen hebt. Dan hoef je niet te wachten op de vergunningen en kan je aan de slag wanneer je dat daadwerkelijk van plan bent. Zorg dat je kan ondernemen omdat je het leuk vindt en op een manier dat je het leuk vindt, niet omdat het moet.”