Verbouwing noodzakelijk

Geluk en gezondheid met nieuwe stal vergroot

Het melkveebedrijf Van der Doelen dat in 1980 werd opgestart in Geffen was in 2011 wel toe aan een flinke verbouwing. De oude stal voldeed niet meer aan de wensen voor de gezondheid van de koeien. Het gevoel constant achter de feiten aan te lopen brak op. De familie was het overleven in de oude stal zat. Corné van der Doelen vertelt hoe met behulp van Ton van Esch, adviseur bouw rundvee van DLV Advies, de nieuwe stal het geluk en de gezondheid van hun koeien heeft vergroot. 

“In de oude stal melkte we op het einde zo’n 120 melkkoeien. Daarnaast hadden we zo’n 100 stuks jongvee. Hierdoor was de stal behoorlijk overbezet en erg druk. Hier moesten we echt iets aan gaan doen. In 2011 hebben we Ton van Esch benaderd om onze gedachtenspinsels op papier te zetten.”
Ton begeleidde de familie ook al 1997 met de bouw van een jongveestal. Corné: “De bouw van de jongveestal was vlot verlopen. Het was zo goed bevallen dat we Ton opnieuw gebeld hebben om ons te begeleiden bij deze nieuwbouw.” 

Geen overhaaste keuzes

Ton legt uit wat de plannen waren: “De nieuwe stal moest ruimte gaan bieden voor 200 melkkoeien en 140 stuks jongvee. Een overschakeling op robots was ook de wens. Uiteindelijk bleek dat de plannen op dat moment veel te ambitieus waren. De situatieschets kon niet worden goedgekeurd. De ruimte om de stal te realiseren was erg krap en de voersilo’s lagen daarbij eigenlijk in de weg. Door de robot te laten vervallen en een andere situering van de nieuwe stal op het erf kon de rest van het plan wel gerealiseerd worden. Het was belangrijk om eerst te beginnen met de haalbare mogelijkheden en daarna pas de wensen. Er moesten geen overhaaste keuzes gemaakt worden.” 

Doordat het voortraject aardig wat tijd in beslag nam kon de familie hun wensen steeds beter concretiseren. Corné: “Gelukkig kon Ton ons daarbij begeleiden. Hij onderhield bijvoorbeeld het contact met de gemeente rondom de vergunningaanvraag. Hier hadden wij ons nooit zelf mee bezig kunnen houden.” Ton vult aan: “Het was inderdaad nogal wat werk om de juiste stal op papier te krijgen waar zowel gemeente als provincie zich in konden vinden.” 

“Maar niet alleen Ton heeft veel werk verricht!” voegt Corné lachend toe. “Jan Dortmans heeft ons geholpen met de financieringsaanvraag. Joan van den Heuvel heeft gezorgd voor de aanvraag Maatlat Duurzame Veehouderij. Ton heeft ongetwijfeld intern ook nog mensen aan het werk gezet om onze nieuwe stal te kunnen realiseren. Met alle specialiteiten onder één dak verliep dit snel en was het prettig om met Ton als aanspreekpunt te werken.”

Gezamenlijke aanpak specialisten

De gezamenlijke aanpak van alle collega’s van DLV Advies heeft ervoor gezorgd dat de bouw van de stal in september 2014 kon aanvangen. “Nog geen drie maanden later stond de complete buitenkant er al”, vertelt Corné enthousiast. “Het leek wel een LEGO-pakketje, zo snel ging dat!” 
Ton begeleidde het proces ook gedurende de bouw. Ton: “Op cruciale momenten zorgde ik altijd dat ik aanwezig was. Zo kon ik direct problemen oplossen en zorgen dat de bouw voorspoedig verliep.”
En voorspoedig verliep de bouw inderdaad. In maart 2015 konden de eerste koeien gemolken worden in de nieuwe stal. “Wat een verademing in deze nieuwe stal. De koeien zijn veel rustiger door de ruimte die ze nu hebben. En een gelukkige koe is een gelukkige boer!”, aldus Corné. 
Toch heeft het nog wel ruim een jaar geduurd voordat de melkveehouder zelf zijn draai kon vinden in de nieuwe stal. “Zo’n ingrijpende verandering doe je vaak maar één keer in je leven. Toch had ik niet verwacht dat het nog wel wat tijd zou kosten om aan de nieuwe stal en de bijkomende patronen te wennen. Het moment dat ik voor het eerst voor half negen ’s avonds op de bank kon gaan zitten was nog niet zo lang geleden. Toch werpt het nu wel echt zijn vruchten af!”

Uniek ontwerp

De familie heeft nu een stal waar zij 180 koeien kunnen melken. De mestscheider achterop het erf zorgt dat er altijd verse droge mest in de diepstrooiselboxen kan worden gestrooid. Maakt dat de koeien nu gelukkiger in de nieuwe stal van familie Van der Doelen? Corné legt uit: “De nieuwe stal voldoet aan de eisen van de MDV. Hierdoor hebben de koeien meer ruimte dan voorheen. Ik merkte direct minder stress bij de dieren. Het is nu heerlijk rustig als je in de stal komt.”
Corné staat sinds de bouw van de nieuwe stal met regelmaat van deze rust te genieten vanaf het balkon boven de stal. Door de positie van de melkstal heeft de familie gelijk gekozen voor het realiseren van een multifunctionele ruimte. “Op termijn wil mijn vrouw hier wel feesten en partijen organiseren. Voorlopig gebruik ik het om mijn koeien te observeren”, aldus de trotse boer.

En trots mag hij zijn op zijn nieuwe bedrijf. Naast alle innovatieve functionaliteiten is het nieuwe bedrijf ook een lust voor het oog. “Eigenlijk is het idee van de grote W met open nok ontstaan doordat de gemeente aangaf alleen bouw onder de 10 meter toe te staan. Uiteindelijk werd deze eis geschrapt, maar wilden we niet compleet nieuwe constructieberekeningen maken. Hierdoor hebben we wel een uniek ontwerp”,  legt Ton uit. Corné vult aan: “De stal valt wel op. Iedereen die vanaf de oostkant over de weg rijdt kan ook nog eens zó de stal in kijken. Het voelt goed om op deze manier transparant mijn bedrijf te voeren voor de omgeving. We krijgen veel positieve reacties uit de buurt. Het is een goede boost voor de sector in deze omgeving.”