Aandacht mestkelders bij hogere grondwaterstanden

Publicatiedatum: 25 februari 2016

Na een droog voorjaar in 2015 is de huidige winter tot nu toe juist  buitengewoon nat. Dit leidt in grote delen van Nederland tot een verzadigde bodem en hoge grondwaterstanden. De klimaatverandering en de wijziging in de grondwaterstand vragen om extra aandacht bij de bouw van nieuwe mestkelders. 

Kelders in bouwfase beschermen

In veel poldergebieden komen hoge grondwaterstanden vaak voor. Gebieden met een zandbodem zijn gewoonlijk hoog en droog en daardoor vaak niet voorbereid op hoge grondwaterstanden. Veel bedrijven worden dan ineens geconfronteerd met grondwateroverlast. “Bedrijven moeten nadenken over noodzakelijke aanpassingen aan bebouwing van bijvoorbeeld mestkelders om voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatverandering en wijzigingen in de grondwaterstand”, aldus Tonny van Schaik, adviseur bouw rundvee. “Kelders in de bouwfase moeten beschermd worden tegen een te hoge grondwaterstand. Vaak wordt er water in de kelder gepompt, maar bij de oplevering dient de kelder leeg te zijn. De geroerde grond naast de stal kan volledig verzadigd zijn en zorgen voor een tijdelijke “kunstmatig” hoge grondwaterstand. Dit is het meest kritische moment. Zorg ervoor dat de actuele grondwaterstand bekend is en de constructeur kan dan bepalen of de kelder leeg mag worden gepompt.”

Controleer keldervulling en grondwaterpeil

Bij reeds bestaande kelders moet er kritisch gekeken worden naar de keldervulling en het grondwaterpeil. Nu er weer volop uitgereden mag worden is het de vraag of de kelder wel volledig mag worden leeggepompt. Van Schaik: “Houd ook hier de grondwaterstand goed in de gaten door bijvoorbeeld een peilbuis naast de stal te maken. De krachten van grondwater zijn enorm en dit kan veel schade aanrichten. Neem bij twijfel geen risico en raadpleeg een deskundige!” 

Heeft u vragen of de hoge grondwaterstand op uw bedrijf een probleem kan opleveren? Neem dan contact op met Tonny van Schaik of Mark de Jong, adviseurs bouw rundvee. 


 

Volgende stap in legaliseren PAS-meldingen

Minister Schouten heeft alle bedrijven die een PAS-melding hebben gedaan een mail gestuurd. Na de uitspraak van de Raad van State die de PAS onwettig verklaarde,...

Lees verder

Verruiming slooptermijn Srv

Deelnemers aan de  Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) krijgen meer tijd om hun stallen te slopen. Toezeggingen van het ministerie van...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar