Asbestsanering: vraag subsidie aan!

Publicatiedatum: 29 september 2016

Vanaf 2024 stelt de Rijksoverheid een algeheel verbod in op asbestdaken. Dit betekent dat eigenaren van gebouwen asbesthoudende dakbedekking voor 2024 verwijderd moeten hebben.

Heeft u nog asbesthoudende daken?

Met de provinciale subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ kunt u subsidie aanvragen voor het verwijderen van asbesthoudende daken op (voormalige) agrarische bedrijven.

Agrariërs die gebruik willen maken van deze subsidieregeling  dienen op korte termijn actie te ondernemen om de subsidie aan te vragen. In de provincies Drenthe, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland is nog (beperkt) budget beschikbaar. Aanvragen van de regeling in Noord-Holland en Drenthe kon tot 1 september 2016. In Friesland is de regeling verlengd. Voor alle provincies geldt “op=op”.

In de provincie Zuid-Holland kan nog tot 30 september een aanvraag ingediend worden, in de provincies Gelderland en Utrecht kan dat tot 31 oktober en in de provincie Friesland bestaat de mogelijkheid ook nog. Hier is geen einddatum gesteld, maar is het budget van € 500.000,- leidend. De provinciale subsidie voor ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ bedraagt € 4,50 per vierkante meter asbestdak. Daarvoor dient u uw asbestdak te saneren en zonnepanelen te plaatsen.

Daarnaast kan een rijkssubsidie worden aangevraagd voor het saneren van asbestdaken. Die is eveneens € 4,50 per vierkante meter, zonder de verplichting van het plaatsen van zonnepanelen.  Beide regelingen mogen gestapeld worden.

Overige subsidiemogelijkheden

  • Onder bepaalde voorwaarden kan de vervangende dakplaat onder de EIA vallen.
  • Afhankelijk van de zwaarte van uw hoofdzekering kunnen de zonnepanelen ofwel onder de EIA vallen of in aanmerking komen voor SDE: Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie.
  • Op alle investeringen is de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) van toepassing.

Voor meer informatie over subsidies en mogelijkheden om asbest te saneren, neem contact op met de specialisten van DLV Advies.

Hoe krijg je meer daglicht in bestaande varkensstal?

De eisen van het Beter Leven-keurmerk worden vanaf 1 januari 2025 aangescherpt, waaronder die voor daglicht. Bij nieuwbouw kun je hiermee rekening houden....

Lees verder

Belang van vroegtijdige quickscan flora en fauna bij Lbv-aanvragen

Nu de positieve beschikkingen voor ondernemers, die zich hebben aangemeld voor de Lbv-plus regeling, zijn ontvangen, worden gesprekken met de gemeente...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar