Blog: de Omgevingswet komt eraan!

Publicatiedatum: 01 maart 2018

De nieuwe Omgevingswet treedt in 2021 in werking, en bundelt 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, ruimtelijke ordening en natuur. Deze wet geeft gemeenten en provincies meer ruimte het omgevingsbeleid af te stemmen op hun eigen doelstellingen. Zo kunnen gemeenten, meer dan nu mogelijk is, rekening houden met bijvoorbeeld het verschil tussen woningen en bedrijfsgebouwen. Daarnaast biedt de wet meer ruimte voor ondernemers doordat er meer algemene regels gelden in plaats van gedetailleerde vergunningen. De Omgevingswet biedt ook meer mogelijkheden om voorlopers te belonen. 

Integrale benadering van leefomgeving

Het doel staat voorop in de Omgevingswet en niet het middel om er te komen. De houding bij het beoordelen van plannen is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Zo ontstaat er ruimte voor bedrijven. De ruimere afwegingsruimte voor gemeenten maakt dat er een heel ander speelveld ontstaat. Het draait om de term ‘integrale benadering van leefomgeving’.  Uiteindelijk is met name de gezamenlijke afweging van belang. De gemeente maakt een strategische omgevingsvisie en een Gemeentelijk Omgevingsplan en de ondernemer vraagt de Omgevingsvergunning aan. Hiermee kan de ondernemer via één aanvraag bij één loket toestemming krijgen voor het totaal aan activiteiten die hij wil gaan uitvoeren. 

Uitbreiding van de omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning zal onder de Omgevingswet een uitbreiding zijn van de omgevingsvergunning onder de huidige Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In theorie is dit een mooi verhaal. Echter, in hoeverre de beoogde omslag van ‘nee tenzij’  naar ‘ja mits’ er daadwerkelijk komt, hangt af van hoe de lokale overheden de grotere bestuurlijke afwegingsruimte gaan inzetten. Naast het bestuurlijk apparaat moet ook het ambtelijk apparaat veranderen. Laatstgenoemde groep is gewend het ‘nee tenzij’-principe toe te passen. De uitdaging ligt er verder in te voorkomen dat het een mislukking wordt, waarbij de oude regels én de nieuwe regels gaan gelden. Gelukkig zijn er ook al goede voorbeelden vanuit de pilots te zien.

Deze blog van Gé Backus is geplaatst op Varkens.nl

Verleng termijn stoppersregeling

De beslistermijn voor de bedrijfsbeëindigingsregeling moet worden verlengd, zodat boeren andere opties kunnen verkennen. Dat vindt Marco Hol, adviseur...

Lees verder

Goed melken: een goed begin is het halve werk

Wat verstaan we onder goed melken? Dat kan worden samengevat als het vlot, pijnvrij en volledig leegmelken van de uier met behoud van een goede speenconditie...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid