Bouwfouten beter voorkomen

Publicatiedatum: 01 juni 2016

In alle fases van een bouwproces kan er iets misgaan. Maar fouten kunnen in het hele proces ook voorkomen worden. Van het eerste idee tot het moment dat de laatste leiding tegen de muur wordt geschroefd. De basis voor probleemloze bouw is een doordachte, gedetailleerde bouwtekening, nauwkeurig werken en controle tijdens het bouwproces. Gaat het ergens fout, dan kan tijdig worden ingegrepen. De kans op fouten is te verkleinen door te werken met een architect, aannemer en bouwbegeleider met verstand van zaken. 

Een huis bouwen is iets anders dan bijvoorbeeld een bewaarloods bouwen. Dat geldt zeker op onderdelen als bijvoorbeeld constructie, koudebruggen en ventilatie. 
Verkeerde besparingen op uren en materialen geven later extra kosten voor herstel en onderhoud. Bovendien kan het de kwaliteit van het opgeslagen product en het plezier in het werk flink benadelen. 

Een aantal veelvoorkomende bouwfouten en hoe zij voorkomen kunnen worden:

Wapening

Door verkeerde of te weinig wapening kunnen er op den duur scheuren in vloeren en wanden ontstaan. Tijdens de bouwcontroles wordt gekeken naar details die bepalend zijn voor de kwaliteit van het gebouw. Wanneer de wapening van een vloer een niet voldoende betondekking krijgt, kan na verloop van tijd het betonijzer aangetast worden en kan er betonrot ontstaan. Ook kan de wapening te dicht tegen de zijkant van de randplank komen, waardoor er nagenoeg geen betondekking is (zie afbeelding). Aan de hand van constructieberekening wordt de hoeveelheid en dikte van de wapening en de betondekking gecontroleerd voordat de vloer gestort wordt. Op dat moment is er nog een mogelijkheid om te corrigeren, zodat de vloer dan alsnog de juiste constructieve kwaliteit krijgt. 

Tekening niet goed doordacht

Indien de bouwtekening door de aannemer wordt gemaakt, en later pas bepaald wordt waar de in- en uitlaatluiken komen, dan komt het voor dat deze precies op de plaats komen waar een windverband in de staalconstructie is voorzien. In de ontwerpen van DLV Advies wordt dit voorkomen door vanaf het begin de landbouwkundige eisen van het gebouw in het ontwerp mee te nemen. Door de eigen constructeur wordt de bouwkundige constructie daarop aangepast.

Toepassen verkeerde betonkwaliteit

Tijdens het storten van (put)vloeren of wanden, is het controleren van de toegepaste beton van belang. In de betonberekeningen is namelijk uitgegaan van een bepaalde sterkte en ook milieuklasse. Indien het beton niet de juiste samenstelling heeft kan dat tot gevolg hebben dat de constructieve sterkte niet bereikt wordt, of dat het beton niet bestand is tegen de omstandigheden waarin deze wordt toegepast (bijvoorbeeld vochtigheid).

Neem voor meer informatie rondom de bouw contact op met Jos Commissaris via j.commissaris@dlvadvies.nl of 06 51 38 39 94
 

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Vijf jaar onzekerheid: PAS-Melders nog steeds in de knel

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat de PAS-melders in de illegaliteit terechtkwamen na de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019. Sindsdien...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar