Budget varkenshouders in stoppersregeling Lbv ontoereikend

Publicatiedatum: 25 november 2023

Er zijn meer varkenshouders die willen deelnemen aan de opkoopregeling Lbv dan mogelijk is met het budget dat de overheid hiervoor heeft gereserveerd. Er hebben zich meer dan 100 varkenshouders aangemeld, terwijl er maar plaats is voor maximaal 60 bedrijven in de Lbv. Dit stelt Marco Hol, specialist stikstofregelingen, op basis van de door Rvo gepubliceerde gegevens.

Tot nu toe zijn 974 veehouderijlocaties aangemeld voor de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en de Lbv-plus die zijn bedoeld om de stikstofuitstoot te verminderen. De Lbv-plus is voor piekbelasters. Dit zijn veehouderijlocaties die de meeste belasting op Natura 2000-gebieden veroorzaken. De andere is de Lbv, voor veehouderijlocaties die boven een drempelwaarde wat betreft belasting op een nabijgelegen Natura 2000-gebied uitkomen.

Budget ontoereikend voor varkenshouders

Het budget voor de Lbv is € 500 miljoen. Dit bedrag is verdeeld over 3 sectoren: varkenshouderij: € 115 miljoen, pluimveehouderij € 115 miljoen en melkveehouderij € 270 miljoen. Agrariërs die willen deelnemen kunnen zich nog tot 1 december aanmelden.

Marco legt uit hoe hij tot zijn conclusie komt dat de € 115 miljoen voor varkenshouders niet toereikend is: “Tot op heden hebben 974 veehouderijlocaties zich aangemeld, waarvan twee derde voor de Lbv-plus en een derde voor de Lbv. De animo is met 447 aanmeldingen het grootst onder varkenshouders. Als een derde deelneemt aan de Lbv dan zijn dat zo’n 150 deelnemers. Op basis van gegevens die varkenshouders ingevuld hebben bij DLV Advies is een varkenslocatie van een gemiddelde deelnemer aan de Lbv inclusief varkensrechten € 2 miljoen waard. Het budget van € 115 miljoen biedt dus maar plaats voor een kleine 60 varkenshouders.”  

Budgetten voor melkveehouders en pluimveehouders voldoende

Voor melkveehouders en pluimveehouders lijken de budgetten wel toereikend te zijn. Marco zegt hierover: “Uit onze berekeningen blijkt dat op basis van het huidige aantal aanmeldingen nog maar 15% van rundveebudget benut wordt en zo’n 60% van het pluimveebudget.”

Budget verhogen

Om de varkenshouders die willen deelnemen de kans te geven moet het budget opgehoogd worden. Dit kan door budget te gebruiken van de sectoren waar het budget niet wordt benut. Marco: “Het Lbv-budget is voldoende, maar de overheid heeft er schotten in gezet. Wanneer die eruit gaan, kunnen zij met de aantallen van nu alle aanmelders faciliteren."

Wilt u op de hoogte gehouden worden van alle ontwikkelingen over de Lbv? Laat dan onder uw gegevens achter. 

* verplichte velden

 

Hoe krijg je meer daglicht in bestaande varkensstal?

De eisen van het Beter Leven-keurmerk worden vanaf 1 januari 2025 aangescherpt, waaronder die voor daglicht. Bij nieuwbouw kun je hiermee rekening houden....

Lees verder

Belang van vroegtijdige quickscan flora en fauna bij Lbv-aanvragen

Nu de positieve beschikkingen voor ondernemers, die zich hebben aangemeld voor de Lbv-plus regeling, zijn ontvangen, worden gesprekken met de gemeente...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Marco Hol

Adviseur Financieel Management & Schade Expertise
06 26 51 86 86
Stuur e-mail
Meer over Marco