Budgetteer secuur bij bouw

Publicatiedatum: 28 maart 2018

De stijging van prijzen in de agrarische bouw zette na de zomer van 2017 duidelijk in. Huidige offertes liggen ten opzichte van toen 10 tot 20 procent hoger, maar de markt stabiliseert. 

Het EIB (Economisch Instituut voor de Bouw) becijferde dat er na twee slechte jaren in 2015 en 2016 in 2017 de agrarische bouw met 5 procent toenam. Over 2018, het lopende jaar, wordt opnieuw 8 procent toename ten opzichte van 2015 geraamd. Bouwbegeleiders en verkopers van beton, staal en machines herkennen dat beeld echter (nog) niet. In de tweede helft van 2017 was een opleving waarneembaar, maar momenteel kan de markt voor agrarische nieuwbouwprojecten als ‘slapjes’ worden betiteld.
Dat de prijzen dan toch zo stegen komt dus door andere branches. Door toenemende vraag in vooral de woningbouw is er schaarste aan materiaal en mensen.

Bouwen binnen budget

Mark de Jong: "Aannemers op het platteland hebben het duidelijk drukker, maar veel van deze bedrijven zijn al jarenlang ook agrarisch actief. Zij kiezen er duidelijk voor om een aantal van hun mensen als het kan bewust aan agrarische projecten te laten werken. Nu er door boeren niet heel veel wordt gebouwd, biedt dat vaak kansen. Meestal is er wel een bedrijf te vinden die de opdracht graag doet en dat zie je terug in de offertes. Beton en staal zijn door de wereldwijde vraag echter wel overal duurder."
Alle bouwprojecten die DLV Advies begeleidt, gaan tegenwoordig via het concept ‘bouwen binnen budget’. Dat houdt in dat alle kosten die de bouw met zich meebrengt volledig in beeld worden gebracht. Naast bijvoorbeeld de kosten voor de stalbouw, gaat het dan om vergunningen, leges en grondverzet. "Boeren verkijken zich daar bijna altijd op. Bij een nieuwe stal gaan de totale kosten soms echt wel een keer over de kop." Volgens De Jong zijn banken daarom ook erg blij met deze aanpak. 
"Belangrijkste is echter om de kosten vooraf goed in beeld te krijgen en daar ook volgens te werken. Na het maken van een bestek krijgen aannemers en leveranciers namelijk de kans om ‘ja’ te zeggen tegen de begrootte kosten. ‘Dat werkt goed. Anders kreeg je vroeg of laat altijd discussie", zegt De Jong. 

Geld terug verdienen op bestek

Een bouwproces kan van planvorming tot volledige realisatie zomaar twee jaar duren. Het is niet vreemd dat ondernemers gedurende zo’n proces andere inzichten krijgen. "Benoem je twijfel of nieuwe inzichten altijd. Er is vaak best nog veel aanpassing mogelijk", zegt De Jong. Die daarnaast het laten schrijven van een goed bestek als belangrijke maatregel ziet voor kostenbeheersing en voorkomen van teleurstellingen. "Doe je dat niet dan kun je er later weinig van zeggen als er andere materialen zijn gebruikt dan verwacht of dat er meerkosten voor extra arbeid worden gerekend. Een bestek laten schrijven kost geld, maar verdien je bijna altijd terug."

Lees het complete artikel in de Nieuwe Oogst van 24 maart 2018.

Hoe krijg je meer daglicht in bestaande varkensstal?

De eisen van het Beter Leven-keurmerk worden vanaf 1 januari 2025 aangescherpt, waaronder die voor daglicht. Bij nieuwbouw kun je hiermee rekening houden....

Lees verder

Belang van vroegtijdige quickscan flora en fauna bij Lbv-aanvragen

Nu de positieve beschikkingen voor ondernemers, die zich hebben aangemeld voor de Lbv-plus regeling, zijn ontvangen, worden gesprekken met de gemeente...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar