Controleren benutting PAS-vergunningen

Publicatiedatum: 11 december 2017

Vier provincies startten afgelopen maand met het controleren van de benutting van de PAS-vergunning (Vergunning Wet Natuurbescherming). Boeren die hun bedrijf willen uitbreiden, hebben een PAS-vergunning (Programma Aanpak Stikstof Ondernemers) nodig. Ondernemers die een vergunning hebben, hebben 2 jaar de tijd om deze te benutten met een uitbreiding. De provincies Gelderland, Brabant, Utrecht en Overijssel startten in november met het controleren of dit daadwerkelijk gebeurt.
Als boeren de vergunde activiteit niet binnen 2 jaar uitvoeren, kan het niet-gebruikte deel van de vergunde ontwikkelruimte worden ingetrokken. Het onnodig claimen van ontwikkelruimte kan andere bedrijven immers benadelen. De pilot voor handhaving gaat eerst van start in deze vier provincies. 

Administratieve controle

De provincies gaan deze bedrijven controleren. In eerste instantie is het een administratieve controle, onder andere met behulp van luchtfoto’s. Bij twijfel volgt in het voorjaar van 2018 een bezoek aan de betreffende bedrijven.
Als blijkt dat de vergunning nog niet benut is ontvangt zo’n bedrijf een brief met een voornemen tot intrekken van de niet-gebruikte ontwikkelruimte. Hierop kan de ondernemer een zienswijze indienen. Het doel is dat economische ontwikkelruimte, die niet gebruikt wordt, weer beschikbaar komt.

Bij de controle op aantallen dieren zal een marge van 10% worden aangehouden. 
Bijvoorbeeld:
-    200 dieren vergund en maar 190 gehouden, betekent geen intrekking
-    200 dieren vergund en maar 180 gehouden, betekent 20 intrekken

De ingetrokken rechten komen niet  meer terug in de “ontwikkelingspot”. Dit is technisch (nog) niet mogelijk, maar wel de bedoeling.

Waarschijnlijk kunnen veehouders nog een half jaar uitstel aanvragen als ze een goede motivatie hebben waarom nog niet alle dieren zijn gehouden.

Landelijke handhavingsstrategie

De ervaringen met deze pilot bepalen of deze werkwijze ook gebruikt wordt voor de volgende groep bedrijven. Landelijk wordt ook gewerkt aan een handhavingsstrategie. Meer provincies zullen volgen verwacht de organisatie BIJ12 waarin de samenwerkende provincies zijn verenigd.

Het PAS-programma trad in juli 2015 in werking. Het programma bestaat uit maatregelen om de uitstoot van stikstof uit de veehouderij te verminderen en uit herstelmaatregelen in de natuur. Ondernemers die in de buurt van een Natura 2000-gebied gevestigd zijn kunnen, afhankelijk van de beschikbare ontwikkelruimte, een vergunning tot uitbreiding aanvragen.

Oplossing afhankelijk van uw situatie

Als u binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van de NB-vergunning uw stal nog niet heeft gerealiseerd of niet volledig vol heeft gehad, dan zijn er een aantal oplossingen mogelijk. 
De oplossing is erg afhankelijk van uw situatie. U kunt hierbij denken aan het aanvragen van een nieuwe NB-vergunning of het houden van meer dieren in een korte periode. 
Om de voor- en nadelen helder te krijgen is het belangrijk dat u een mogelijke oplossing eerst bespreekt met uw adviseur van DLV Advies.

Hoe krijg je meer daglicht in bestaande varkensstal?

De eisen van het Beter Leven-keurmerk worden vanaf 1 januari 2025 aangescherpt, waaronder die voor daglicht. Bij nieuwbouw kun je hiermee rekening houden....

Lees verder

Belang van vroegtijdige quickscan flora en fauna bij Lbv-aanvragen

Nu de positieve beschikkingen voor ondernemers, die zich hebben aangemeld voor de Lbv-plus regeling, zijn ontvangen, worden gesprekken met de gemeente...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties