De luchtwasser: gooi het kind niet met het waswater weg

Publicatiedatum: 01 mei 2018

"De luchtwasser: dé oplossing voor boeren om bedrijfsontwikkeling mogelijk te maken binnen de door de overheid gestelde eisen. Het is tevens een oplossing voor de overheid om vergroting van de milieudruk tegen te gaan. Een win-winsituatie zou je zeggen, maar die tijd lijkt voorbij", zegt Jan de Groot in zijn blog voor boerenbusiness.nl.

Reductie niet gehaald

"Luchtwassers doen namelijk niet wat ze beloven. Uit onderzoek van Wageningen UR, in opdracht van de overheid, blijkt dat combiluchtwassers gemiddeld een ammoniakreductie van 59% in plaats van de verwachte 85% behalen. Daarnaast behalen zij een geurreductie van 40% in plaats van 81%.

Staatssecretaris Stientje Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) liet weten dat de meetresultaten aanleiding geven tot het aanpassen van de reductiecijfers voor geur. Er komen vervolgmetingen en indien die meetresultaten overeenkomen met de indicatieve metingen, dan is een aanpassing van de reductiecijfers voorstelbaar.

Gevolgen voor het land

De aanpassing in de geurreductie heeft gevolgen voor het hele land. Ik merk nu al dat een groot aantal aanvragen voorlopig in de ijskast gaan. De aanpassing van het ammoniakreductiecijfer heeft nog grotere gevolgen. In de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant is opgenomen dat stalsystemen een minimale reductie moeten behalen van 85%. Als de reductiecijfers worden aangepast, dan worden de Brabantse veehouders geconfronteerd met een verplichte en versnelde aanpassing van hun bedrijf.

Naast het niet voldoen aan de Verordening natuurbescherming, lijkt het voorstelbaar dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) opnieuw doorgerekend moet worden. Door de lagere reductie ontstaat er automatisch een hogere uitstoot van ammoniak; het kan zomaar gebeuren dat de extra uitstoot onttrokken moet worden aan de toch al schaarse ontwikkelruimte. Mijn inschatting is dat de gevolgen niet beperkt zullen blijven tot de veehouderij, maar ook de industrie en bouw kunnen geraakt worden.

Einde van de ontwikkeling

Het zou het einde van de ontwikkeling van de luchtwassers betekenen. En dat terwijl van alle emissie-reducerende-technieken (denk aan koeldek, spoelgoten, verkleining van het emitterend oppervlak en mestopvang in water) de luchtwasser de meest succesvolle en effectieve methode was. Nu in alle haast, op basis van deze meetresultaten, de reductiecijfers bijstellen, zou betekenen dat het kind met het badwater wordt weggegooid. Want geen enkel bedrijf zal nog ontwikkelingsgeld in luchtwassers stoppen als de toekomst zo onzeker is.

De overheid moet tijd geven voor het verbeteren van de werking, maar ook boeren hebben huiswerk te doen. Ze hebben met de beste bedoelingen de luchtwasser aangeschaft en zijn hiervoor financiële verplichtingen aangegaan. Boeren moeten ook hun stinkende best doen om de luchtwasser te optimaliseren. Ze hebben een belofte gedaan naar hun omgeving (wat betreft de geur en ammoniak) en moeten het vertrouwen van hun omgeving houden.

De bacteriën in de biologische luchtwasser zijn een diersoort op je bedrijf. Zoals optimale omstandigheden bij varkens zorgen voor betere resultaten, zorgt het creëren van optimale omstandigheden voor de bacteriën, voor het optimaal functioneren van de luchtwasser, en dus betere emissiereducties."

Deze blog is geplaatst op: boerenbusiness.nl.

Vijf jaar onzekerheid: PAS-Melders nog steeds in de knel

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat de PAS-melders in de illegaliteit terechtkwamen na de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019. Sindsdien...

Lees verder

De heropbouw van Takii

Drie jaar geleden werd Takii, een bekend zaadveredelingsbedrijf, getroffen door een verwoestende brand die het pand volledig in de as legde. In de nasleep...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar