Emissiearm bouwen met een proefstal

Publicatiedatum: 13 april 2016

Als je een nieuwe melkveestal bouwt, is het verplicht om dit emissiearm te doen. Dit kan met een emissiearme vloer of luchtwasser. Ontwikkelingen op het gebied van emissiearme stalsystemen volgen elkaar snel op. Veehouders en fabrikanten verbeteren bestaande stalsystemen en werken nieuwe ideeën uit.

Voorbeelden hiervan zijn:

Het beluchten van mest

Dit stalsysteem biedt perspectief om onder een traditionele roostervloer de emissie van diverse gassen te beperken. Waarschijnlijk komt dit systeem binnenkort al op de RAV-lijst. Bijkomende voordelen zijn de homogene mest die ontstaat, minder ontwikkeling van gevaarlijke gassen in de stal, en beter benutbare mineralen in de drijfmest.

Dichte vloeren voorzien van een geprofileerde rubberen loopvloer 

Deze techniek is geschikt om op bestaande roosters toe te passen, maar ook bij nieuwe stallen zonder mestkelders. Deze vloeren zijn zeer geschikt om verse mest op te vangen en te verwerken. Het risico van mestgassen in de stal wordt weggenomen. Ook de loopeigenschappen van deze vloeren zijn naar verwachting goed.

Stalsystemen met een luchtwasser

Luchtwassers bieden steeds meer mogelijkheden. Zo is een meer open karakter van de stal mogelijk, een beter klimaat voor de koeien en een betere benutting van de mineralen uit de mest, zonder het risico voor een te hoge zwavelbemesting.

Het koelen van (loop)vloeren

Het koelen van (loop)vloeren verlaagt de emissie van ammoniak en van andere gassen. Tevens is er 
een betere klimaat voor de dieren, minder risico op hittestress en een hogere voeropname mogelijk in 
deze gekoelde stallen.

Vrijloopstallen met een kunststof ligbed

De bodem van organisch materiaal in een vrijloopstal is moeilijk emissiearm te maken. Fabrikanten ontwikkelen daarom vrijloopstallen met kunststof vloeren. Door het snel afvoeren van urine en het geautomatiseerd uitmesten van het kunststof ligbed kan dit een arbeidsbesparend alternatief zijn met tevens een lagere ammoniakemissie.

Modernste techniek in de stal

Deze systemen zijn klaar om in de praktijk getest en/of toegepast te worden. De systemen worden dan bij veehouders in een nieuwe of bestaande stal gebouwd. Dit kan alleen met een erkenning als proefstal. Met zo’n stal heb je een modern stalsysteem met lage(re) emissies. Hierdoor kunnen uitbreidingen mogelijk zijn waarvoor bij bestaande stalsystemen geen vergunning verleend wordt. Deze nieuwe technieken zijn vaak verbeteringen ten opzichte van de huidige erkende stalsystemen. Denk daarbij aan meer koecomfort in de stal, een betere beloopbaarheid van vloeren, betere ventilatiemogelijkheden, betere hygiëne in de stal, de toepasbaarheid in bestaande stallen en betere benutting van mineralen in de mest.
Een ander voordeel van een proefstal is dat leveranciers hun techniek tegen een scherp tarief aanbieden. Een proefstal kan tevens voor MIA-VAMIL in aanmerking komen, zonder te hoeven voldoen aan alle eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV). Zo kunt u financieel aantrekkelijk de modernste emissiearme systemen in de stal krijgen. 

Erkenning als proefstal

Om proefstal te worden moet onder andere een proefstalaanvraag worden ingediend. De veehouder krijgt dan een individuele erkenning voor zijn emissiearme stal, waarmee hij met een innovatieve stal kan voldoen aan het Besluit Huisvesting. Na de erkenning als proefstal moeten de berekende emissie-cijfers via metingen definitief bepaald worden. Afhankelijk van de werking van het systeem en de toekomstverwachtingen voor de leverancier, worden de kosten voor een proefstalprocedure en de emissiemetingen in bepaalde mate door de leverancier van het systeem vergoed. Ook zijn hiervoor soms subsidiemogelijkheden beschikbaar.

Meer informatie? 

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen die in dit artikel genoemd worden of overweegt u een proefstal, neem dan contact op met Eric Pijnappels (06 53 16 91 64 / e.pijnappels@dlvadvies.nl), specialist op het gebied van innovatieve stalsystemen en de benodigde procedures voor de erkenning als proefstal.

Hoe krijg je meer daglicht in bestaande varkensstal?

De eisen van het Beter Leven-keurmerk worden vanaf 1 januari 2025 aangescherpt, waaronder die voor daglicht. Bij nieuwbouw kun je hiermee rekening houden....

Lees verder

Belang van vroegtijdige quickscan flora en fauna bij Lbv-aanvragen

Nu de positieve beschikkingen voor ondernemers, die zich hebben aangemeld voor de Lbv-plus regeling, zijn ontvangen, worden gesprekken met de gemeente...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar