€ 20.000 subsidie per jonge landbouwer

Publicatiedatum: 04 februari 2016

1 Maart gaat de subsidie Jonge Landbouwers open. De subsidie is maximaal 30% en het maximale subsidiebedrag is € 20.000 en moet minimaal € 10.000,- bedragen. Bij samenwerkingsverbanden is het subsidiepercentage afhankelijk van het percentage eigen vermogen.

De subsidie is voor landbouwers die op het moment van aanvraag nog geen 41 jaar zijn. Het maakt niet uit hoe lang de ondernemer al in de maatschap zit. 

Subsidiabele investeringen

Niet alle investeringen passen binnen de jonge landbouwerssubsidie. Alleen investeringen gericht op verduurzaming komen in aanmerking. De investeringen zijn opgedeeld in veertien investeringscategorieën: 

 • Zonnepanelen
 • Windmolen
 • Mestvergister 
 • Warmtekracht werkend op biomassa
 • Warmtekracht regulier, niet geschikt voor biomassa
 • Kleine windturbine
 • Systemen voor precisie bemesting en/of gewasbescherming inclusief GPS/GIS apparatuur
 • Mestscheidingsinstallatie 
 • Machines voor niet-kerende grondbewerking
 • Machines voor spitten en zaaien tegelijk
 • GPS voor koeien en automatische selectiepoort weiden
 • Koematras, waterbed
 • Varkensvriendelijke vloeren
 • Open water voorzieningen voor pluimvee, inclusief aanleg waterleidingen en dergelijke

Openstelling per provincie

De subsidie Jonge landbouwers worden uitgevoerd door de provincies. Zij kiezen ervoor om zoveel mogelijk dezelfde voorwaarden te hanteren en de subsidie gelijktijdig open te stellen. Iedere provincie stelt wel zelf een budget vast en moet een provinciale verordening en openstellingsbesluit publiceren. De budgeten variëren van € 610.000 voor de provincie Utrecht tot € 1.120.000 voor de provincie Noord-Brabant.

Voorwaarden Jonge Landbouwerssubsidie

Voor de subsidie Jonge Landbouwers komen landbouwers in aanmerking die 

 • op het moment van aanvraag nog geen 41 jaar zijn,
 • langdurige zeggenschap hebben in de onderneming, 
 • zich voor het eerst hebben gevestigd op een landbouwbedrijf,
 • voldoende vakbekwaam zijn,
 • nog niet eerder gebruik hebben gemaakt van een eerdere subsidieregeling ‘Jonge landbouwers’ .

Toewijzing Subsidie Jonge Landbouwers

De toewijzing vindt plaats via een tendersysteem. Aan elke categorie wordt een puntenaantal toegekend. De toewijzing vindt plaats op volgorde van de behaalde punten per aanvraag. Hoe meer punten hoe hoger de kans op subsidie. Het nog niet duidelijk of bij een aanvraag met meerdere investeringen de punten worden opgeteld. 

Hoge kans op subsidie

Doordat een beperkt aantal investeringen in aanmerking komen voor subsidie zullen relatief weinig landbouwers een aanvraag doen. Het beschikbare budget is daarentegen wel hoog. Dat betekent dat de kansen bij het indienen van een aanvraag gunstig zijn. 

Meer informatie

De komende tijd zal meer informatie over de subsidieregeling naar buiten komen. Wilt u hiervan op de hoogte gehouden worden? Laat dan u gegevens hier achter of stuur een mail naar Anne-Marie van Hattem.

Belang van vroegtijdige quickscan flora en fauna bij Lbv-aanvragen

Nu de positieve beschikkingen voor ondernemers, die zich hebben aangemeld voor de Lbv-plus regeling, zijn ontvangen, worden gesprekken met de gemeente...

Lees verder

Vaste mest uitgangspunt bij nieuwe ligboxenstal familie De Jong

Familie De Jong in Vlist is sterk voorstander van vaste mest; dat voedt het bodemleven en is goed voor de weidevogels. Toen zij van de grupstal overgingen...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid