Factoren die spelen bij vertraging in de bouw

Publicatiedatum: 25 februari 2021

In de agrarische sector ziet DLV Advies dat het aantal bedrijven met bouwplannen stabiel is, maar dat planontwikkelingen steeds trager gaan. Het verkrijgen van een financiering, vergunning of netverzwaring gaat moeizaam en kost meer tijd dan voorheen.

“Daarbij zien we dat er veel bouwprojecten ‘on hold’ zijn gezet of dat een gunning niet wordt verleend”, geeft Harrie Versluis, projectleider Bouw bij DLV Advies aan. Dat dit een direct gevolg is van de coronacrisis, daar gelooft Harrie niet zo in: “Uiteraard nemen de zorgen in de bouwsector door de crisis toe, maar er zijn ook andere oorzaken die het traject vertragen.”   

Verlenging

We merken al geruime tijd dat de capaciteit en de afhandelsnelheid van gemeentes die vergunningen moeten verlenen omlaag zijn gegaan. Gemeenten die voorheen een omgevingsvergunning bouwen binnen 8 weken konden verlenen, hebben nu vaak een verlenging van 6 weken nodig. Maar niet alleen overheidsinstanties hebben moeite de stapel weg te werken, ook nutsbedrijven kampen steeds vaker met vertragingen waardoor het lang(er) duurt voordat iemand aan de beurt is. Harrie: “In het verleden duurde een aanvraag van een netverzwaring van een klein- naar grootverbruikaansluiting ongeveer 8-12 weken. Wanneer er het voornemen is om de daadwerkelijke bouw komende zomer op te starten, adviseren wij onze klanten om nu al een netverzwaring aan te vragen zodat de bouw op tijd kan beginnen."

Onderbemensing

Het tekort aan capaciteit vertaalt zich door naar de banken. Waar de banken eerder bereid waren een financiering te verlenen, zien we ook hier terug dat de afhandeling langer duurt. Uiteraard heeft dit mede te maken met de stikstofproblematiek en de coronacrisis waardoor banken terughoudender zijn geworden, maar met name de digitalisering draagt hieraan bij. Door de digitalisering wordt er minder personeel aangenomen om de aanvragen te verwerken.

Op tijd starten 

Door al deze factoren duurt de planmakerij langer. “Op tijd starten is daarom van groot belang. De periode van het eerste idee tot sleutelklaar is in de praktijk steeds vaker 1-2 jaar. Ook de complexheid van de gebouwen neemt toe. De opdrachtgever/agrarisch ondernemer neemt daardoor meer tijd om goed na te denken en rond te kijken hoe hij alles wil. Daarom is het van belang om in dat proces goed in de gaten te houden wanneer welke stap gezet dient te worden. Zaken die voorheen pas laat in het proces van belang waren, moeten nog eerder plaatsvinden”, aldus Harrie.

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Vijf jaar onzekerheid: PAS-Melders nog steeds in de knel

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat de PAS-melders in de illegaliteit terechtkwamen na de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019. Sindsdien...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar