Fiscaal aantrekkelijk bouwen door MDV-certificaat

Publicatiedatum: 23 juni 2022

Vleesveehouderij Van Dijk in Terschuur investeerde onder andere in de bouw van een nieuwe stal, voorzien van een emissiearme vloer, een scheiding van mest en urine en een hoge mate van arbeidseffciëntie. Dit leverde hen een MDV-certificaat op waardoor ze gebruik konden maken van de ruime mogelijkheden van milieu- investeringsaftrek (MIA) en variabele afschrijving (Vamil).

Om in aanmerking te komen voor het MDV-certificaat dient een bedrijf punten te behalen op de maatlatten van ammoniak, dierenwelzijn, diergezondheid, klimaat, fijnstof, brandveiligheid en bedrijf & omgeving. Voor alle maatlatten is een minimaal aantal punten vastgesteld en voor de overige punten (de zogenaamde vrije ruimte) kan de ondernemer zelf kiezen op welke maatlat(ten) ze behaald worden. Door te bouwen volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij komt u in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Vamil.

Fiscaal vriendelijk bouwen

Voor de MIA/Vamil is in 2022 een bedrag van € 169 miljoen beschikbaar. Ondernemers worden hierdoor extra gestimuleerd om in transitiegerichte en CO2-reducerende technieken te investeren. Met de Vamil kan er tot 75% van de investeringskosten worden afschrijven. De MIA kent drie aftrekpercentages, afhankelijk van het bedrijfsmiddel: 27%, 36% en 45%. Daarnaast komen investeringen in bedrijfsmiddelen uit hoofdstuk 1, 3, 4 en 5 van de Milieulijst 2022 voor maximaal € 50 miljoen in aanmerking.

Open dag bij familie Van Dijk 1 juli a.s.

Op vrijdag 1 juli organiseert de familie Van Dijk een open middag van 13.30 tot 16.00 uur op haar vernieuwde rosékalverenbedrijf in Terschuur. Door de looproute te volgen, kunt u zien welke maatregelen de familie heeft getroffen omtrent de duurzaamheidseisen op het gebied van ammoniakemissie, dierenwelzijn, diergezondheid, klimaat, fijnstof, bedrijf en omgeving en brandveiligheid en waar punten voor zijn toegekend. Door de dubbele lengte opstelling, korte looplijnen en mogelijkheid om met de voermengwagen in de opfokstal te komen is de stal ook in hoge mate arbeidsefficient. Het stalklimaat is opvallend fris en licht. Ramen over de hele lengte zorgen voor veel daglicht. Daarnaast is er een systeem ontwikkelt die mest en urine van elkaar scheidt. Dit alles draagt bij aan gezondheid van de dieren én werkplezier.  

U bent op 1 juli a.s. vanaf 13.30 - 16:00 uur van harte welkom op de open middag op het bedrijf van de familie Van Dijk, Dronkelaarseweg 12, 3784 WB in Terschuur. Wij verzoeken u vriendelijk om in het kader van de hygiëne niet in bedrijfskleding te komen. 

(Ver)bouw in de planning?

Wanneer u van plan bent een bestaande stal te verbouwen of een nieuwe stal te bouwen volgens de richtlijnen van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV), zodat u in aanmerking komt voor Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Vamil, kan DLV Advies u hierbij ondersteunen. “Laat u niet te veel leiden door de gestelde criteria, maar zet eerst de belangrijkste wensen op een rij. Op basis daarvan zullen onze tekenaars rekening houden met de richtlijnen van de MDV en ervoor zorgen dat uw stalontwerp gecertificeerd wordt”, aldus Freddy Keurhorst, adviseur bij DLV Advies. 

 

 

 

Hoe krijg je meer daglicht in bestaande varkensstal?

De eisen van het Beter Leven-keurmerk worden vanaf 1 januari 2025 aangescherpt, waaronder die voor daglicht. Bij nieuwbouw kun je hiermee rekening houden....

Lees verder

Belang van vroegtijdige quickscan flora en fauna bij Lbv-aanvragen

Nu de positieve beschikkingen voor ondernemers, die zich hebben aangemeld voor de Lbv-plus regeling, zijn ontvangen, worden gesprekken met de gemeente...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar