Innovatieve Floating Farm bijna open

Publicatiedatum: 28 mei 2019

Eindelijk waren ze daar: de koeien op de allereerste drijvende boerderij ter wereld, Floating Farm in Rotterdam. Op 13 mei betraden ze de boerderij via de loopsteiger. De Floating Farm is een innovatief concept bedacht door Peter en Minke van Wingerden van Beladon, een ontwikkelingsmaatschappij voor duurzame en drijvende objecten. Christiaan de Ruijter van DLV Advies begeleidde Van Wingerden bij de bouw van deze drijvende boerderij.

“Ons doel is gezonde voeding produceren, dicht bij de consument. Tegelijkertijd willen we minder voedselverspilling door afstanden te verkorten en het op een duurzame manier produceren. Het concept moest bestand zijn tegen weersveranderingen, als hevige regenval of stijgende zeespiegels. Op water is nog alle ruimte en land wordt steeds schaarser, vandaar dat we op water wilden bouwen. Door deel uit te maken van het stadssysteem kunnen we bioreststromen uit de stad halen en deze laten opwaarderen door de dieren tot eetbare eiwitten voor mensen”, vertelt initiatiefnemer Peter van Wingerden. Daarom wil hij de melk en mest zoveel mogelijk lokaal opslaan en verwerken.

Oud bestemmingsplan en meerdere belangen

Samen met melkvee-innovatieorganisatie Courage en stadsboerderij Uit Je Eigen Stad in Rotterdam is het idee verder uitgewerkt. Met DLV Advies realiseerde Van Wingerden de uiteindelijke bouw. “Christiaan de Ruijter begeleidde mij bij de aanvraag van verschillende vergunningen. Om een bouwvergunning te krijgen was er een ruimtelijke onderbouwing nodig. Dit heeft hij uitstekend verzorgd.”
Voor een boerderij zo dicht bij de stad is dit geen dagelijkse kost voor DLV Advies. Christiaan: “We moesten rekening houden met een zeer oud bestemmingsplan en tegelijkertijd ook met de toekomstige ontwikkelingen van de omgeving en het havenbedrijf. De gemeente moesten we zien te overtuigen van de plannen. Ook speelden diverse belangen van derden mee, op het gebied van geur en fijnstof bijvoorbeeld. ” Omdat er meerdere partijen betrokken waren in de directe omgeving, was een goede afstemming noodzakelijk. “De communicatie naar de vergunningverlener in de regio Rijnmond verliep ook via DLV Advies en dat ging in goede harmonie”, zegt Van Wingerden.

Boerderij met drie verdiepingen

Als een van de eersten mocht Christiaan de Ruijter, samen met de andere bouwadviseurs van DLV Advies, op 22 mei 2019 een kijkje komen nemen om het resultaat te zien. “De boerderij bestaat uit drie lagen, waarvan een kelderopslag onder het wateroppervlak, een werkvloer net boven het water en de loopvloer met koeien daarboven. De kelder dient voor de mest- en gierverwerking, de werkvloer wordt benut voor de melkopslag, melkverwerking en opslag en verwerking van voer”, vertelt De Ruijter.
Bezoekers betreden de farm via de werkvloer. Naar verwachting gaat de Floating Farm binnen een maand open voor bezoekers. Na de opstart met de koeien komt er een tweede 'farm' voor kippen en een derde voor voedselvoorziening van de dieren met algen en kroos.

Afzet van zuivel

“Te midden van het oude havengebied, waar de komende jaren een transitie naar nieuwe woonwijken zal plaatsvinden, ligt een groot potentieel voor een melktap en andere zuivelproducten. Verder wordt nagedacht over de verwerking van urine en vaste mest. Na scheiding van de mest in een dunne en dikke fractie zal de dikke fractie voor de ligplaatsen worden benut en de dunne fractie voor de mineraalwinning”, legt De Ruijter uit.

Drijvende boerderij ook naar buitenland

Op het moment van bellen bevindt Van Wingerden zich in Singapore. Hij doet daar inspiratie op om ook in gebieden met ruimteproblemen een drijvende boerderij te starten. Omdat de boerderij grotendeels zelfvoorzienend is, verwacht hij geen problemen door afgelegen waterlocaties. “Natuurlijk moeten we wel overal kijken naar lokale omstandigheden en de boerderij daarop aanpassen.”
Op korte termijn zijn er plannen om dichtbij nog een Floating Farm te realiseren. “Eind dit jaar verwachten we in Den Bosch te starten.”

Vijf jaar onzekerheid: PAS-Melders nog steeds in de knel

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat de PAS-melders in de illegaliteit terechtkwamen na de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019. Sindsdien...

Lees verder

De heropbouw van Takii

Drie jaar geleden werd Takii, een bekend zaadveredelingsbedrijf, getroffen door een verwoestende brand die het pand volledig in de as legde. In de nasleep...

Lees verder

Meer nieuws