JOLA-subsidie nu open

Publicatiedatum: 01 december 2016

De subsidie Jonge Landbouwers staat voor alle provincies nog open tot en met 16 januari 2017. Niet alle investeringen van de lijst worden in elke provincie opengesteld.

Maximaal €20.000 subsidie voor jonge landbouwer

De subsidie is, evenals vorig jaar, voor jonge landbouwers die op het moment van aanvraag nog geen 41 jaar zijn. Het subsidiebedrag is 30% van de totale kosten van investeringen bij eenmanszaken of ondernemingen met alleen jonge landbouwers. Het maximale subsidiebedrag is € 20.000 de minimale subsidie is € 10.000. Bij samenwerkingsverbanden met niet-jonge landbouwers is het subsidiebedrag lager. Het subsidiebedrag kan worden vastgesteld op basis van het percentage Eigen Vermogen (EV) van de jonge landbouwers of het aantal niet-jonge landbouwers. Dit gebeurt op dezelfde manier als vorig jaar. De peildatum voor het bepalen van de verdeling van het EV is wel gewijzigd. Deze is nu 31 december 2015, 30 april 2016 of 30 juni 2016.

Nu ook subsidie voor emissiearme vloer

De subsidie is beperkt tot een aantal investeringen. Deze staan in de tabel hieronder. Nieuw in deze lijst ten opzichte van vorig jaar zijn pad cooling, warmtewisselaar, waterbeheervoorzieningen, spuitmachine met restvloeistofreductie, biobed of biofilter en emissiearme vloeren voor niet gesloten stallen in de melkveehouderij. Achter elke investering staat een aantal punten in de tabel. Hoe meer punten, hoe hoger de kans op subsidie. 

Investeringscategorie Aantal punten
Zonnepanelen 6
Windmolen 4
Mestvergister (incl. mestverwerkingsinstallatie als extra meerkosten, levert geen extra score op) 6
Warmtekracht werkend op biomassa 6
Warmtekracht regulier, niet geschikt voor biomassa 4
Kleine windturbine (zonder vergunning) 6
Systemen voor precisielandbouw betreffende plaats specifieke bemesting, plaats specifieke gewasbescherming of plaats specifieke bewatering incl. GPS/GIS apparatuur 8
Mestscheidingsinstallaties (incl. mestverwerkingsinstallatie, levert geen extra score op) 6
Machine voor niet kerende grondbewerking 10
Machine voor spitten en zaaien tegelijk 10
GPS voor koeien en automatische selectiepoort weiden 7
Koematras, waterbed 6
Varkensvriendelijke vloeren 6
Openwatervoorzieningen voor pluimvee, incl. aanleg waterleidingen 6
Pad cooling in stallen voor veehouderij 5
Warmtewisselaar in stallen voor veehouderij 6
Waterbeheervoorzieningen ter verlaging van risico’s van verontreiniging door erfafspoeling bij een veehouderij of door afvalwater uit de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegrondteelt of bedekte teelt 8
Spuitmachine met restvloeistof reductie in de akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit- of vollegrondteelt 9
Emissiearme vloeren voor niet gesloten stallen melkveehouderij (urine en mest scheidende vloeren) 7
Biobed of biofilter 5

 

Verschillen tussen provincies

Niet alle categoriën zijn in elke provincie opengesteld. Zo worden windmolens in de provincies Drenthe, Flevoland en Groningen niet opengesteld. De investeringen die niet zijn opengesteld in de provincie Noord-Brabant: zijn mestscheidingsinstallaties, koematrassen en waterbedden, varkensvriendelijke vloeren, openwatervoorzieningen voor pluimvee, emissiearme vloeren voor niet gesloten stallen in de melkveehouderij en biobed of biofilter.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met subsidiespecialist Joan van den Heuvel  of laat hier uw gegevens achter.

Verleng termijn stoppersregeling

De beslistermijn voor de bedrijfsbeëindigingsregeling moet worden verlengd, zodat boeren andere opties kunnen verkennen. Dat vindt Marco Hol, adviseur...

Lees verder

Goed melken: een goed begin is het halve werk

Wat verstaan we onder goed melken? Dat kan worden samengevat als het vlot, pijnvrij en volledig leegmelken van de uier met behoud van een goede speenconditie...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid