Jonge landbouwerssubsidie Zuid-Holland en Flevoland

Publicatiedatum: 11 november 2016

Provincies Zuid-Holland en Flevoland stellen vanaf 1 december subsidie beschikbaar voor jonge landbouwers. Hiermee kunnen zij na bedrijfsovername investeren in verduurzaming van het bedrijf op het gebied van milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, landschap, ruimtelijke kwaliteit, of biodiversiteit. 

 

Investeringen gericht op verduurzaming

Er is subsidie beschikbaar voor fysieke investeringen in verduurzaming. Voorbereidingskosten komen niet in aanmerking voor subsidie. De investeringslijst is uitgebreider dan de lijst van het voorjaar 2016. Goedgekeurde investeringen zijn:

Duurzame energie

Mestverwerking

 • Mestvergister
 • Mestscheidingsinstallatie
 • Warmtekracht werkend op biomassa of regulier

Voor advies over de aanschaf van een mestvergister of mestscheidingsinstallatie neem contact op met Harm Wientjes via 06 20 39 82 71 of h.wientjes@dlvadvies.nl.

Grondbewerking

 • Systemen voor precisielandbouw
 • Machines voor niet kerende grondbewerking
 • Machines voor spitten en zaaien tegelijk
 • Spuitmachine met restvloeistofreductie

Stallen en erf

 • GPS voor koeien en automatische selectiepoort voor weidegang
 • Koematras, waterbed 
 • Varkensvriendelijke vloeren en emissiearme vloeren voor niet gesloten stallen in de melkveehouderij
 • Open water voorzieningen voor pluimvee
 • Pad cooling
 • Warmtewisselaar 
 • Waterbeheer voorzieningen ter verlaging van risico’s van verontreiniging door erfafspoeling
 • Biobed of biofilter

Voor advies over de renovatie of bouw van stallen neem contact op met een van onze projectleiders bouw

Voor meer informatie over deze regeling neem contact op met Joan van den Heuvel via 06 26 54 23 98 of j.vandenheuvel@dlvadvies.nl.

Hittestress ligt op de loer

Met de warme dagen in het vooruitzicht dreigt het gevaar dat de productiviteit op varkensbedrijven zakt. De varkens kunnen wel enige warmte hebben, maar...

Lees verder

Ruimte voor Ruimte voor stoppende Brabantse varkenshouders

Noord-Brabantse varkenshouders die per 1 januari 2020 hebben deelgenomen aan de stoppersregeling kunnen voor 1 juli 2020 nog gebruik maken van de Ruimte...

Lees verder

Meer nieuws

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid