Klimaat bouwplannen akkerbouw gunstiger

Publicatiedatum: 29 januari 2016

Ondanks tegenslagen en strubbelingen blijven akkerbouwers onverminderd bouwplannen houden. De staalprijzen staan op een historisch laag niveau en gunstige rentepercentages helpen mee. Al met al is het ‘klimaat’ om aan het bouwen te slaan nu ideaal.

Bouwplannen akkerbouw zetten onverminderd voort

Schurenbouwers van productbewaarplaatsen en stallen hebben topjaren achter de rug. Met het bouwen van nieuwe melkveestallen bijvoorbeeld, maar ook de bouw van nieuwe bewaarschuren bij akkerbouwers. Recent zijn het ook geitenhouderijbedrijven die uitbreiden. Het economisch klimaat voor akkerbouwers is in optima forma.

Barry Akkerman, projectleider bouw, merkt dat de bouwplannen onverminderd voortzetten. "Dat wordt niet alleen gevoed door een lage rentestand en staalprijzen. We hebben een enorm drukke periode in de melkveehouderij achter de rug. Driekwart van de projecten die we hebben begeleid waren op de melkveehouderij gericht", vertelt Akkerman. "In deze sector is het nu rustig maar in de akkerbouw blijft het druk. Dat heeft verschillende oorzaken."

Er wordt veel geïnvesteerd in een kistenbewaring

"In Flevoland schakelen relatief veel akkerbouwers over op biologisch telen. Daarvoor wordt vaak nieuw gebouwd", vervolgt Akkerman. "In diezelfde provincie werd tot voor kort vaak de originele domeinschuren gespaard gebleven maar dat is verleden tijd. Pootgoedtelers investeren meer in bewaarplaatsen. Daarbij is los gestort bewaren echt verleden tijd. Alles gaat in kisten. Ook bij de consumptieaardappelteelt heerst die gedachte. Afnemers willen vaak wel iets meer betalen maar dat dekt de kosten niet. Op dat vlak blijft het een moeilijk verhaal. Voor rode uien wordt eveneens vaak voor kistenbewaring gekozen. De algehele tendens is een langer durende bewaarperiode. Dat vereist een andere bewaartechniek."

Wat ziet Akkerman sectorbreed voor trends? "Wat opvalt is dat gemiddeld genomen ruimer wordt gebouwd. De afmetingen zijn groter. Daarbij wordt wel gekeken naar wat je kunt produceren. Extra ruimte bijbouwen voor bijvoorbeeld (tijdelijke) verhuur is meestal geen optie. Dat is een eis van de financier. De rente mag dan laag zijn maar, naar de aanvraag wordt steeds strenger gekeken. In het verleden werd vooral gekeken naar het aantal hectares in eigendom. Nu is een duidelijk onderbouwd plan nodig."

Bekijk het complete artikel op de website van DCA: Boerenbusiness.nl of neem contact op met Barry Akkerman voor meer informatie. 

Vijf jaar onzekerheid: PAS-Melders nog steeds in de knel

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat de PAS-melders in de illegaliteit terechtkwamen na de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019. Sindsdien...

Lees verder

De heropbouw van Takii

Drie jaar geleden werd Takii, een bekend zaadveredelingsbedrijf, getroffen door een verwoestende brand die het pand volledig in de as legde. In de nasleep...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar