Lbv mogelijk op de lange baan

Publicatiedatum: 21 oktober 2022

Het kabinet neemt de denklijnen en adviezen uit het rapport van Johan Remkes over. De eerste prioriteit ligt bij piekbelasters en PAS-melders. Welke gevolgen heeft dit concreet? En welke stappen kunnen ondernemers nu al nemen? Hierover spraken we met adviseurs Marco Hol en Jannes Jansen.

Wat betekent het rapport voor ondernemers die willen stoppen met hun bedrijfsvoering?

Marco Hol: “Mijn inschatting is dat ze sterk zullen gaan inzetten op de piekbelasters, om daar een aantrekkelijke regeling voor te maken. Het belang is groot dat deze bedrijven verplaatsen, innoveren dan wel uitgekocht worden. Omdat men dit op vrijwillige basis wil laten gebeuren, zal het een aantrekkelijke regeling moeten zijn. Voor de eventuele deelnemers een serieuze overweging waard, omdat een eventueel volgende regeling minder aantrekkelijk zal zijn en ontwikkelmogelijkheden op die locaties beperkt zullen zijn of worden.”

Het kabinet geeft in een reactie op het rapport van Remkes aan dat ze versneld aandacht gaat schenken aan PAS-melders, die zonder daar wat aan te kunnen doen niet de juiste vergunningen hebben. Gedacht wordt dat de benodigde stikstofruimte voor deze melders, voornamelijk boeren, gecreëerd kan worden met het wegnemen van de uitstoot van de piekbelasters.

Welke gevolgen heeft dat voor de piekbelasters?

Jannes Jansen: “Als je piekbelasters op gaat kopen om PAS-melders te kunnen compenseren, moeten die piekbelasters depositie hebben op dezelfde N2000-gebieden als de PAS-melders. Alleen kijken naar de hoogste totale depositie levert geen goede lijst op. Ook de locatie van de bedrijven is van invloed. Praktisch gezegd: door 10 piekbelasters op te kopen op de Veluwe kun je in Flevoland geen PAS-melders legaliseren.

Het samenstellen van een eventuele lijst met piekbelasters met als doel PAS-melders te vergunnen is dus niet zo eenvoudig. We verwachten dan ook op korte termijn geen duidelijkheid over wie op ‘de lijst’ staan en zijn bezorgd dat alleen al het opstellen van een lijst veel tijd in beslag gaat nemen. Tijd die niet alle ondernemers meer hebben.”

Hoe weet je of je mogelijk tot de groep piekbelasters behoort?

Marco: “In de conceptregeling voor piekbelasters MGA-2 (Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen nabij natuurgebieden tranche 2) wordt gekeken naar de depositie op het nabij liggende N2000-gebied. Voor elk N2000-gebied is een eigen drempelwaarde vastgesteld waar een bedrijf aan moet voldoen om deel te kunnen nemen. Deze is zo gesteld dat de 2% van de veehouderijbedrijven  binnen een afstand van 25 km van het gebied met de hoogste depositie op dat gebied deel kunnen nemen. Aangezien dit al is uitgewerkt zou ik me goed kunnen voorstellen dat ze deze methode ook gaan gebruiken voor een nieuwe regeling. Het is al te berekenen welke depositie een bedrijf heeft en daarmee een inschatting te maken of het bedrijf mogelijk in aanmerking komt bij een piekbelastersregeling ”  

Meer informatie over depositieberekeningen

Wat kun je doen als je niet aan een piekbelastersregeling deel kunt nemen?

Jannes: “Het is verstandig om verkennende gesprekken te voeren met de gemeente en provincie. Zij zijn verantwoordelijk voor het terugdringen van de stikstofuitstoot. Gemeenten hebben daarnaast soms ook belang bij het terugdringen van geur. Soms kan er samen opgetrokken worden omdat de gemeente of provincie belang heeft bij de locatie of bij een andere bestemming van de locatie. Zo zijn we als DLV Advies betrokken geweest bij o.a. een traject waarbij de gemeente graag flexwoningen op de locatie wilde voor seizoensarbeiders en daarom de stallen van de ondernemer vergoed heeft. Zo is er van alles te bedenken, maar belangrijk is wel dat je met een plan en eigen voorstel bij de gemeente en provincie komt.”

Als er eerst 500 piekbelasters worden uitgekocht, blijven er dan nog wel middelen over voor andere opkoopregelingen zoals de Lbv?

Marco: “Ik houd er rekening mee dat de Lbv op de lange baan wordt geschoven. In het rapport Remkes hebben ze 3 termijnen benoemd, waarbij die van het eerste jaar de hoogste prioriteit zal hebben, de benadering voor vrijwillige beëindiging van de piekbelasters. De Lbv zou passen in de termijn tot 8 jaar de zogeheten blijvende dalende lijn van stikstof. En die is op elk moment in te zetten, dat kan ook snel na de periode dat er duidelijkheid is omtrent de piekbelasters.”

Download het rapport Remkes

 

Als de Lbv nog lang op zich laat wachten, wat betekent dat dan voor de ondernemers die op korte termijn hun bedrijf willen beëindigen?

Jannes: “Er zijn best een aantal melkveehouders die op basis van hun leeftijd eigenlijk wel willen stoppen. Sommigen zijn nog wat langer doorgegaan omdat de Lbv aangekondigd was. Nu dat niet doorgaat zitten zij met de vraag ‘tot wanneer moet ik dan nog doorgaan?” Zij willen voorkomen dat ze net gestopt zijn en de regeling alsnog open gaat. Wat het beste moment is om te stoppen, is een complexe vraag en van veel factoren afhankelijk: Wil je blijven wonen op de locatie? Kun je financieel gezien stoppen zónder de regeling? Hoe draait het bedrijf op dit moment? Hoe lang zou je het werk nog kunnen en willen rondzetten? Dat moet dus echt per situatie bekeken worden.”

Behoefte aan een goed gesprek?

Heeft u naar aanleiding van de nieuwe ontwikkelingen behoefte aan een adviesgesprek? Laat hier uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.

* verplichte velden

Hoe krijg je meer daglicht in bestaande varkensstal?

De eisen van het Beter Leven-keurmerk worden vanaf 1 januari 2025 aangescherpt, waaronder die voor daglicht. Bij nieuwbouw kun je hiermee rekening houden....

Lees verder

Belang van vroegtijdige quickscan flora en fauna bij Lbv-aanvragen

Nu de positieve beschikkingen voor ondernemers, die zich hebben aangemeld voor de Lbv-plus regeling, zijn ontvangen, worden gesprekken met de gemeente...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Marco Hol

Adviseur Financieel Management & Schade Expertise
06 26 51 86 86
Stuur e-mail
Meer over Marco