Meer bouwen met minder milieuruimte

Publicatiedatum: 26 november 2015

Met het inperken van geur- en geluidshinder rondom de ontwikkelingslocatie van Twilmij werden mogelijkheden voor een gefaseerde uitbreiding van de productiecapaciteit gecreëerd. Ondanks tegenstrijdige belangen kreeg de locatie toch een nieuw bestemmingsplan. Het recept? "Een weloverwogen langetermijnplanning, zorgvuldige communicatie én het inschakelen van deskundige adviseurs”, aldus René Slagmolen, directeur van Twilmij. 

Een van deze adviseurs was Thijs Evers, projectleider ruimtelijke ordening bij DLV Advies. Hij zorgde ervoor dat de vergunningen uiteindelijk in één keer verleend werden. “De uitdaging was om Twilmij’s wensen binnen de huidige milieuruimte uit te kunnen voeren. De bouwgrenzen moesten hiervoor veranderen en de bestemming van aangekochte buurterreinen moest gewijzigd worden. Ook waren omgevingsvergunningen nodig voor milieu, bouw, sloop, kappen van bomen en het aanleggen van een parkeerterrein en een verharde weg.” 

Lef creëert resultaat

Thijs heeft een traject ingezet om de benodigde aanpassing van het bestemmingsplan en alle vergunningen in één te regelen. Dit kon door middel van een coördinatieregeling. Thijs legt uit: “Het gaat hier om een integraal plan van aanpak waarbij het eindbesluit direct alle aspecten omvat. Processen van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen lopen gelijk op in dit traject. Deze nieuwe aanpak is nog vrij onbekend bij gemeentes en brengt bovendien ook een zeker risico met zich mee. Eén onderdeel kan namelijk bepalend zijn voor het eindbesluit.” “Toch heeft Thijs met succes deze regeling doorgezet”, vertelt René. “Met zijn doortastendheid heeft hij wel lef getoond. En dit heeft zijn vruchten afgeworpen. Doordat Thijs zich goed kon verplaatsen in de wensen van Twilmij, maar er ook vanuit andere oogpunten licht op durfde te schijnen, heeft hij veel begrip en vertrouwen gewonnen bij de betrokken partijen en de gemeente.”

Lees hier verder over dit project. 

Hoe krijg je meer daglicht in bestaande varkensstal?

De eisen van het Beter Leven-keurmerk worden vanaf 1 januari 2025 aangescherpt, waaronder die voor daglicht. Bij nieuwbouw kun je hiermee rekening houden....

Lees verder

Belang van vroegtijdige quickscan flora en fauna bij Lbv-aanvragen

Nu de positieve beschikkingen voor ondernemers, die zich hebben aangemeld voor de Lbv-plus regeling, zijn ontvangen, worden gesprekken met de gemeente...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar