Meer ruimte voor herbestemming

Publicatiedatum: 26 november 2019

Vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) inzetten voor statische opslag, zoals caravans, boten en antieke auto’s in combinatie met zonnepanelen op het dak, is niet nieuw. Echter, sinds kort zijn in Noord-Brabant de maximale omvang van het bouwvlak en de milieucategorie gewijzigd bij herbestemming van VAB’s.

Het bouwoppervlak mag in Noord-Brabant nu meer dan 5.000 m2 zijn en ook herbestemming voor niet-agrarische bedrijfsactiviteiten in milieucategorie 3 of 4 wordt toegestaan. Dit biedt nieuwe kansen voor agrarische ondernemers.

Nieuw Noord-Brabants beleid VAB’s

Femke Klomp, projectleider Ruimtelijke Ordening bij DLV Advies, ondersteunt ondernemers in herbestemmingstrajecten. Zo ondersteunt ze momenteel ook een Noord-Brabantse ondernemer om zijn bedrijfsgebouwen, met een oppervlakte van meer dan 5.000 m2 onder de nieuwe regelgeving, om te zetten naar een caravanstalling met zonnepanelen op het dak. Ze begeleidt de ondernemer in het aanvragen van een tijdelijke vergunning, zodat snel met de start van de statische opslag kan worden begonnen. De subsidie voor de zonnepanelen is al eerder aangevraagd door DLV Advies.

Herbestemming passend maken

Klomp: “De Statenvergadering heeft eind oktober de interim Brabantse omgevingsverordening vastgesteld. Daarin is onder andere een belangrijke wijziging bij herbestemming van VAB’s opgenomen. Voor 1 oktober 2019 mocht je bij herbestemming maximaal 5.000 m2 bouwvlak hergebruiken en daarbuiten moest je de rest slopen. Je mocht alleen herbestemmen in milieucategorie 1 of 2. Nu is er geen maximum meer aan het bouwvlak en de milieucategorie is vrij. De kleinschaligheid blijft van belang, maar het accent ligt op het feit of de herbestemming in de omgeving past. De provincie heeft de beoordeling van 'passend in de omgeving' gedelegeerd aan de gemeenten, zij moeten hierop het beleid maken. In het project werk ik samen met de gemeente aan een voorstel voor de provincie Noord-Brabant. Het doel is meer duidelijkheid te krijgen over wat de provincie verstaat onder passendheid in het kader van kleinschaligheid.”

Zonnepanelen

“De zonnepanelen moeten uiterlijk in mei 2020 gelegd zijn in verband met de reeds aangevraagde SDE-subsidie. We gaan nu samen met de gemeente voor een tijdelijke vergunning. Deze vergunning bestrijkt 10 jaar. Investeren in zonnepanelen is een langetermijninvestering, dus uiteindelijk hebben we een ‘definitieve’ vergunning nodig. Als de tijdelijke vergunning binnen is, zet ik de herziening van het bestemmingsplan in gang, zodat ook alles op de lange termijn goed geregeld is voor de klant.”

Ook plannen voor herbestemming?

Heeft u plannen om vrijkomende agrarische bebouwing te herbestemmen? Neem contact op met Femke Klomp. Ze wil graag met u sparren over de mogelijkheden.

Hoe krijg je meer daglicht in bestaande varkensstal?

De eisen van het Beter Leven-keurmerk worden vanaf 1 januari 2025 aangescherpt, waaronder die voor daglicht. Bij nieuwbouw kun je hiermee rekening houden....

Lees verder

Belang van vroegtijdige quickscan flora en fauna bij Lbv-aanvragen

Nu de positieve beschikkingen voor ondernemers, die zich hebben aangemeld voor de Lbv-plus regeling, zijn ontvangen, worden gesprekken met de gemeente...

Lees verder

Meer nieuws