Mensenwerk: herstellen bouwfouten

Publicatiedatum: 06 februari 2023

Waar gebouwd wordt, worden fouten gemaakt. Ook na de oplevering kunnen er bouwfouten aan het licht komen die hersteld moeten worden. Maak daarom goede schriftelijke afspraken met de aannemer en vraag een deskundige om de (herstel)voorstellen van de aannemer te beoordelen.

Bij de bouw van een bewaarplaats, loods of woning worden veel materialen samengevoegd tot één gebouw. Dat er daarbij wel eens wat misgaat, is niet verwonderlijk. De bouw goed voorbereiden beperkt dat soort verrassingen tot een minimum. “Niet alleen de contractuele afspraken met de leveringsvoorwaarden moeten op de juiste manier zijn opgesteld, ook de technische uitwerking moet goed zijn”, geeft Harrie Versluis aan, productmanager Bouw bij DLV Advies. Leg daarom goed vast wat je met elkaar afspreekt.

Meningsverschil over details bouwtekening

DLV Advies werd ooit betrokken bij de bouw van een ruimte van 10 bij 20 meter. In het midden was op de tekening een lange put ingetekend, maar het doel van de put en die van de ruimte zelf was niet vastgelegd. Daarover ontstond een meningsverschil: ging het om een smeerput of om een opvang voor spuitwater? Een wezenlijk verschil want in het laatste geval zou de vloer onder afschot naar de put moeten liggen. Ook dat afschot was niet op de tekening aangegeven. Denk ook aan andere kleine details: een raam dat iets verschoven wordt of een extra loopdeur. Is elke partij, die bij de bouw is betrokken, daarvan op de hoogte?

Garantievoorwaarden

In de leveringsvoorwaarden worden ook de garantievoorwaarden opgenomen. Hoe lang is die garantie? Is die volledig of afbouwend? In het laatste geval is de garantie in het eerste jaar 100% waarna de garantie naar het laatste jaar afloopt naar 0%. Is er ook garantie op vervolgschade? Verder zijn er leveranciers die voorwaarden stellen aan de garantie. Denk bijvoorbeeld aan onderhoudsvoorschriften, zoals schoonmaken of een regelmatige onderhoudsbeurt. De aannemer moet de garantievoorwaarden aan de gebouweigenaar geven aan het einde van de bouw. Die heeft vervolgens de plicht om zich aan de onderhouds- en gebruiksvoorschriften te houden. Zo vervalt de garantie van een overheaddeur als er geen onderhoud wordt gepleegd.

Fout herstellen

Als er goede afspraken zijn gemaakt, is het risico dat een fout ontaardt in een conflict veel kleiner. Als je een fout tijdens of na de bouw constateert, stel de aannemer daarvan dan direct schriftelijk op de hoogte. “Bij het herstellen van een fout is het belangrijk om een juiste volgorde aan te houden”, benadrukt Harrie. “Wettelijk gezien moet degene die de fout heeft veroorzaakt ook de mogelijkheid krijgen om die fout te herstellen. Hij of zij mag daarbij zijn eigen methode van herstel kiezen. De methode hoeft niet perse hetzelfde te zijn als oorspronkelijk afgesproken.” Soms staan de kosten van vervanging niet in verhouding met de fout. Een voorbeeld is een deukje in een sandwichpaneel van een tussenwand. Om dit paneel te vervangen moet de hele tussenwand worden verwijderd. En dat terwijl de deuk prima is te herstellen door een gespecialiseerd herstelbedrijf.

Herstelvoorstel op papier

In veel situaties is het verstandig om de (onder)aannemer eerst op papier een herstelvoorstel te laten uitwerken. Hierbij is het van belang dat de methoden van herstel een gelijkwaardige oplossing geeft als vervangen. Maar om de gelijkwaardigheid te bepalen is nader onderzoek nodig. De oplossing moet namelijk functioneel en visueel hetzelfde effect hebben. Soms is vooraf al duidelijk dat de oplossing dit effect niet zal hebben. Ook wordt er vaak voorbijgegaan aan de bouwkundige of constructieve eigenschappen van een oplossing Denk bijvoorbeeld aan een ventilatierooster dat niet volgens de eisen van de fabrikant wordt geplaatst. Het is dan zeer de vraag of de voorgestelde oplossing op de lange termijn voldoet. Maakt de aannemer eerst een herstelvoorstel, dan kun je dit (laten) controleren, zodat de aannemer geen onnodige of onzinnige acties onderneemt.

Ook bij een probleem dat na de bouw ontstaat, is het belangrijk om de aannemer eerst een voorstel te laten doen en pas dan te handelen. Harrie: “Regelmatig wordt DLV Advies bij situaties geroepen waarbij de aannemer al veel zaken heeft aangepakt, zonder het gewenste effect. Het probleem wordt dan alleen maar groter. Ook de bereidheid van de (onder)aannemer om het probleem op te lossen, neemt dan vaak af. Hij heeft er dan al veel energie ingestoken en op een gegeven moment weet hij gewoon geen oplossing meer.”

Oorzaak probleem achterhalen

Zeker bij garantiesituaties lost het oplossen van wat je ziet niet altijd het probleem op, omdat je eerst moet achterhalen wat de oorzaak is. Lekkage van een dak is daarvan een praktisch voorbeeld. De plek waar het drupt, is vaak niet de plek waar het dak lekt. Lekwater kan door de constructie heen lopen en op een heel andere plek naar beneden komen. Het onderzoek begint dan met het goed nalopen van alle details en alle mogelijke plekken die gevoelig zijn voor lekkage. Zijn die goed uitgevoerd of is het beter om die zaken opnieuw uit te voeren? Bij dit onderzoek kan het verstandig zijn om er een derde partij bij te betrekken. Een technische deskundige, bijvoorbeeld, die oorzaken kan achterhalen en geopperde oplossingen kan beoordelen. Een rechtsbijstandverzekering dekt vaak deze kosten. De verzekeraars hebben namelijk belang bij een oplossing die in goed overleg tot stand is gekomen.

Geld lost het probleem niet op

Sommige fouten worden door de aannemer of leverancier afgedaan met een geldbedrag. Realiseer je dan dat het probleem (ondanks de garantie) niet is opgelost en vooruit wordt geschoven. Beoordeel daarom wat voor garantie het is en of het terecht is dat de aannemer het probleem niet oplost. Ook bij een financiële tegemoetkomeng moet je goed kijken naar de voorwaarden. Maar ook hoe jij zelf er in staat. “Bedenk of een probleem dat niet wordt opgelost niet ontaardt in een jarenlange irritatie want die financiële tegemoetkomen ben je dan allang vergeten”, aldus Harrie.

Dit artikel is in aangepaste vorm overgenomen van LandbouwMechanisatie

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Vijf jaar onzekerheid: PAS-Melders nog steeds in de knel

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat de PAS-melders in de illegaliteit terechtkwamen na de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019. Sindsdien...

Lees verder

Meer nieuws