Minister Schouten staat achter plan innovatieve stalsystemen

Publicatiedatum: 10 februari 2021

Minister Schouten stuurde een reactie op het adviesrapport van de Taskforce Versnelling Innovatieproces Stalsystemen. Hierin informeert zij de Tweede Kamer achter de plannen te staan die door de Taskforce zijn ingesteld om de versnelling op het gebied van innovatie van stalsystemen, andere veehouderij-oplossingen en een bijbehorend nieuw systeem van vergunningverlening, toezicht en handhaving, vorm te geven.

Daarmee geeft zij aan dat ze veehouders meer ruimte biedt om hun ideeën voor het verduurzamen van stallen uit te werken in de praktijk.

Taskforce Versnelling Innovatieproces Stalsystemen (TVIS)

Veehouderijen staan voor een steeds grotere opgave om integraal te verduurzamen. Hierbij zijn de ontwikkeling van innovatieve technieken en een goede monitoring van deze innovaties van essentieel belang. “Op dit moment belemmert het huidige systeem op diverse onderdelen de ontwikkeling van innovatieve stallen”, geeft Jos de Groot, directeur DLV Advies, aan. 
Jos maakt deel uit van het Taskforce-team dat vorig jaar februari, onder leiding van Ruud Tijssens, door minister Schouten is opgericht. Samen met decentrale overheden, vertegenwoordigers en adviesbureaus uit de agrarische sector streven zij naar versnelling op het gebied van innovatie van stalsystemen.

Emissiedoelen centraal stellen

Bij de verduurzaming in de veehouderij is het noodzaak om op korte termijn creatieve oplossingen te bedenken. Er moeten zo snel mogelijk innovatieve stalsystemen worden ontwikkeld die vervolgens op de markt gebracht kunnen worden. In het advies aan de minister stelde Taskforce voor de emissiedoelen centraal te stellen, waarbij de inrichting van de stalsystemen wordt overgelaten aan veehouders en techniekleveranciers. Essentieel hierbij is dat de huidige proefstalprocedure moet worden vereenvoudigd en verbeterd.

Pilots

Er dient een wettelijk systeem te komen dat stuurt op emissiedoelen, waarbij veehouders en techniekleveranciers zelf beslissen over de inrichting van het stalsysteem. De huidige regelgeving en werkwijzen voor de proefstalprocedure moeten worden versimpeld en verbeterd. Voor het opdoen van ervaringen in het werken met praktijkmetingen van stalemissies adviseert de Taskforce een 20-tal pilots op te starten die de overheid en sectoren samen ontwikkelen. De 6 pluimveestallen, 8 varkensstallen en 2 kalver-, melkvee- en geitenstallen leveren informatie op over het werken met sensor- en datasystemen. 
In navolging hiervan en na aanpassing van de wet breekt er voor bestaande bedrijven een nieuwe fase aan. Blijkt een onderneming op of onder de drempelwaarde te zitten, dan wordt hij zo snel mogelijk in het nieuwe systeem geloosd en profiteert hij van de stimuleringsregeling om zijn emissies waar nodig verder te verlagen. Een stimulans die niet alleen in fiscale voordelen zit, maar ook de mogelijkheid biedt tot bijvoorbeeld salderen of verkoop van zijn rechten. “Het is essentieel dat alle partijen: overheid, vertegenwoordigers, periferie en primaire sector aan de slag gaan om de versnelling ook daadwerkelijk mogelijk te maken”, benadrukt Jos.
 

Plannen voor privéstal groeien uit tot luxe trainingsaccommodatie

In het Limburgse Meijel verrijst Utopia Equestrian Estate, een super-de-luxe trainingsaccommodatie voor (internationale) springruiters. Het project van...

Lees verder

Anticiperen op NVWA-naleefmeting bij varkenshouderijen

Hoe is het gesteld met het dierenwelzijn bij varkenshouderijen? Dat wil de NVWA beter in beeld krijgen. Op 20 november zijn zij gestart met het uitvoeren...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid