Nieuwe MDV-eisen bij bouwplannen

Publicatiedatum: 30 oktober 2019

De nieuwe conceptregeling Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) 13 is gepubliceerd, waarin nieuwe eisen zijn opgenomen voor veehouders die in aanmerking willen komen voor MDV 13 per 1 januari 2020. Met MDV wordt een certificaat afgegeven voor duurzame, integrale veestallen met een lagere milieubelasting en getroffen maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn.

Zowel voor rundveehouders als voor varkenshouders heeft de gewijzigde regeling grote gevolgen. Eén van de meest opvallende wijzigingen in de conceptregeling is dat voortaan ook bronmaatregelen meegenomen moeten worden. In de praktijk betekent dit voor veehouders dat er in veel gevallen sprake moet zijn van een dubbel Groen Label (GL)-stalsysteem, wat extra investeringen met zich meebrengt. De fiscale regelingen zijn ongewijzigd.

Fiscale regelingen

Veestallen die het certificaat MDV ontvangen, kunnen deelnemen aan de fiscale regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Voor melkveestallen is er een koppeling met de Regeling groenprojecten en tevens kunnen veehouders met een MDV-certificaat in aanmerking komen voor het Borgstellingsfonds.

Laatste kans MDV 12

Wanneer u van plan bent volgend jaar een bestaande stal te verbouwen of een nieuwe stal te bouwen volgens de richtlijnen van de MDV, dan kan DLV Advies u hierbij ondersteunen. Ook kunnen onze adviseurs de fiscale regelingen voor u aanvragen. Voldoet uw te bouwen stal aan de gestelde criteria van de Maatlat, dan komt het te investeren bedrag dus in aanmerking voor de MIA en Vamil.

Voor dit jaar zijn er nog wel mogelijkheden om met de MDV 12 mee te doen, maar het is raadzaam om daar niet te lang mee te wachten. De adviseurs van DLV Advies kunnen hun expertise over het ontwikkelen van stallen en de begeleiding daarbij inzetten voor uw MDV-aanvraag, waardoor de regeling van dit jaar nog haalbaar is.

Het is aan te bevelen om geen overhaaste beslissing te nemen en goed te overwegen welke stappen ondernomen moeten worden. Welke keuze in uw situatie het beste is, hangt af van de bedrijfsspecifieke situatie. Neem daarom contact op met één van onderstaande adviseurs om de mogelijkheden in uw situatie door te nemen.

Lees meer over MDV op onze website via onderstaande link:

Meer over maatlat duurzame veehouderij

Volgende stap in legaliseren PAS-meldingen

Minister Schouten heeft alle bedrijven die een PAS-melding hebben gedaan een mail gestuurd. Na de uitspraak van de Raad van State die de PAS onwettig verklaarde,...

Lees verder

Verruiming slooptermijn Srv

Deelnemers aan de  Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) krijgen meer tijd om hun stallen te slopen. Toezeggingen van het ministerie van...

Lees verder

Meer nieuws