Nieuwe regels PAS komen eraan

Publicatiedatum: 16 oktober 2018

Na 7 november 2018 komt er meer duidelijkheid over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de mogelijke gevolgen voor vergunningaanvragen van de Wet Natuurbescherming. Milieugroepen hebben in 2016 een rechtszaak aangespannen omdat zij van mening zijn dat de PAS onvoldoende onderbouwd is en in strijd is met Europese regels.

Vertaling naar praktijk

Na de zitting in december 2016 heeft de Raad van State in een tussenuitspraak bepaald dat de bezwaarmakers voor 11 van de 15 punten voorlopig in het gelijk zijn gesteld. ''Het is nog onduidelijk wat er nu gaat gebeuren. De Raad van State heeft om duidelijkheid gevraagd bij het Europese hof wat dit in de praktijk betekent voor alle ondernemers. Op 7 november 2018 komt het Europese hof met antwoorden die hopelijk duidelijk genoeg zijn zodat de Raad van State hiermee verder kan en een einduitspraak kan doen,'' legt Jan de Groot uit, specialist vergunningen bij DLV Advies.

Vier scenario’s vergunningaanvragen

De definitieve einduitspraak heeft gevolgen voor lopende vergunningaanvragen voor de Wet Natuurbescherming. Er zijn vier scenario's mogelijk waar u als ondernemer mee te maken kunt hebben, afhankelijk van de status van uw vergunningsaanvraag:

  • Vergunningaanvragen waar al een besluit over is genomen en die als onherroepelijk zijn bestempeld zullen niet beïnvloed worden. De vergunning blijft geldig.
  • Een aantal vergunningen ligt nog bij de rechter en daarvoor zijn we in afwachting van meer duidelijkheid vanuit Europa. Na beantwoording van de vragen kan de Raad van State verder met het afhandelen van de rechtszaken. Jan: ''We verwachten dat de eerste uitspraak nog enkele maanden op zich laat wachten. Daarna zullen de overige aanvragen snel afgehandeld worden.''
  • Lopende aanvragen die al in de procedure zijn voor de toekenning voor meer ontwikkelruimte is een ander verhaal. Die hebben een groot risico geraakt te worden door het uiteindelijke oordeel van het Europese hof. Jan: ''Het toekennen van deze ontwikkelruimte kan straks wel eens in strijd zijn met het Europese recht, maar dat weten we pas na 7 november.''
  • Zonder vergunningplicht heeft u mogelijk wel een melding gedaan. Een melding is niets meer dan een mededeling aan het bevoegd gezag, zodat zij op de hoogte zijn van uw uitbreidingsplannen. Na 7 november zal blijken of de melding in strijd is met de Europese regels, en wat de mogelijke consequenties voor uw bedrijf kunnen zijn.

Contact voor advies

Voor een aantal aanvragen zijn we dus in afwachting van wat er gaat gebeuren volgende maand.
Schroom niet om bij vragen contact op te nemen met Jan de Groot van DLV Advies. Elke situatie is anders en vraagt om een specifieke aanpak, dus is het aan te raden om hier in overleg met een specialist naar te kijken.

 

Vijf jaar onzekerheid: PAS-Melders nog steeds in de knel

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat de PAS-melders in de illegaliteit terechtkwamen na de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019. Sindsdien...

Lees verder

De heropbouw van Takii

Drie jaar geleden werd Takii, een bekend zaadveredelingsbedrijf, getroffen door een verwoestende brand die het pand volledig in de as legde. In de nasleep...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Onze adviseurs staan
voor u klaar