Nieuwe spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied

Publicatiedatum: 21 mei 2021

Verschillende Twentse gemeenten hebben aangegeven dat het huidige beleid voor onder andere de sloop en herontwikkeling van leegstaande agrarische gebouwen niet meer aansluiten bij de huidige wensen en ontwikkelingen. Om die reden staat de provincie Overijssel, met toepassing van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) ruimte toe voor nieuwe functies en (grootschalige) ontwikkelingen in het buitengebied.

Omdat er bij de gemeenten in Zuidwest-Twente behoefte is om het beleid op deze onderwerpen waar mogelijk te harmoniseren, is de ontwerp-beleidsnotitie ‘Regionale spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied van zuidwest Twente’ opgesteld.

Verbreding en vereenvoudiging

De beleidsnotitie is gericht op een aantal van de KGO-onderwerpen. Deze regionale spelregels kunnen door de deelnemende gemeenten worden toegepast bij de initiatieven die aansluiten op de volgende ontwikkelingen:

  • Rood voor Rood (RvR);
  • Vrijkomende agrarische bebouwing (VAB)
  • Nieuwe landgoederen;
  • Uitbreiding van agrarische of niet-agrarische bedrijven.

Het beleid dat in de ontwerp-beleidsnotitie wordt beschreven moet een verbreding en vereenvoudiging zijn van het huidige beleid. Vooruitlopend op de Omgevingswet kunnen de deelnemende gemeenten initiatiefnemers beter faciliteren. Zo worden er, mits er wordt voldaan aan de voorwaarden van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving, meer mogelijkheden geboden. In de toekomst zal er tegemoet gekomen worden in het uitwisselen van sloopmeters in de deelnemende gemeenten en is het mogelijk om meerdere woningen te bouwen bij de sloop van grote hoeveelheden landschapsontsierende bebouwing. Ook wordt het vergroten van huidige woningen en bijgebouwen toegestaan.   

Sloopvouchersysteem

Om de uitwisseling van sloopmeters te faciliteren wordt het sloopvouchersysteem, zoals de gemeente Hof van Twente al hanteert, in de overige gemeenten toegepast. Zo worden erfeigenaren die hun landschapsontsierende bebouwing willen slopen eerder gevonden en hebben initiatiefnemers die willen ontwikkelen snel een beeld van het aanbod in de deelnemende gemeenten.

Gezamenlijke uitwerking

De ontwerp-beleidsnota is een gezamenlijke uitwerking van een aantal gemeenten in Zuidwest-Twente (Haaksbergen, Almelo, Wierden, Rijssen-Holten, Enschede, Borne, Hengelo, Twenterand en Hof van Twente). Bij een aantal van deze gemeente ligt de ontwerp-beleidsnotitie reeds ter inzage. Bij andere gemeenten gebeurt dit de komende periode. Tijdens de periode dat het ontwerpbeleid ter inzage ligt kunnen zienswijzen ingediend worden. De periode waarin het ontwerpbeleid ter inzage ligt verschilt per gemeente. Kijk hiervoor op de website van uw gemeente.


 

Varken centraler in Stal van de Toekomst

De bouwprojecten waaraan nu gebouwd wordt, zijn pre-stikstofcrisis. Al vergunde projecten worden nog niet doorgezet door de gestegen bouwkosten en onzekerheden...

Lees verder

Uien zo snel en goedkoop mogelijk drogen

Het drogen van zaaiuien kost veel gas. Dat verleidt telers er wellicht toe om hun product zoveel mogelijk op het veld te drogen. “Niet doen”,...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid