Nieuwe subsidies Gelderland

Publicatiedatum: 12 januari 2016

Voor samenwerking voor innovaties en fysieke investeringen voor innovatie op agrarische bedrijven stelt de provincie Gelderland subsidiegeld beschikbaar. Voor deze regelingen komen de aanschaf van machines en installaties en ontwikkelings- en advieskosten in aanmerking voor de subsidiegelden. 

Fysieke innovatieve investeringen

Investeringen die bijdragen aan klimaatdoelstellingen en de doelen van de agrariër en het water beheer komen in aanmerking voor 40% subsidie. Het subsidiebedrag is maximaal € 250.000,- per bedrijf.  Voor investeringen die nodig zijn voor het ontwikkelen, beproeven of demonstreren van innovaties en voor bredere uitrol van innovaties op agrarische ondernemingen wordt tot 40% gesubsidieerd. De subsidieregeling ‘fysieke investeringen voor innovatie van agrarische bedrijven’ moet passen binnen één van de volgende thema’s: 

  • Maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en gesloten kringloop, met als resultaat een emissievermindering van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen; 
  • Klimaat adaptie. Aan klimaat adaptie kan bijgedragen worden door uitvoering van activiteiten die leiden tot het tegen gaan van dan wel verminderen van de effecten van grotere watertekorten en overschotten en toenemende verzilting; 
  • Behoud en versterking van biodiversiteit en omgevingskwaliteit.

De aanvragen worden beoordeeld op kwaliteit. De projecten moeten aansluiten op de doelstellingen van de Waterschappen en de hierboven genoemde thema’s. Vooral investeringen die ten behoeve van waterkwaliteit (op gebiedsniveau) worden ontwikkeld en uitgevoerd passen hierbij. 

Wees er snel bij!

De Gelderse waterschappen leveren een bijdragen in de vorm van een cofinanciering. Zonder deze cofinanciering van het waterschap is het niet mogelijk om subsidie aan te vragen bij de provincie Gelderland. Aanvragen kunnen tot en met 31 maart 2016 worden ingediend. 

Onze specialisten hebben binnen verschillende projecten veel ervaring opgedaan met kringloopsystemen en het maken van bedrijfswaterplannen. Voor gericht advies over de meest geschikte machines en installaties kunt u bij DLV Advies terecht. Voor dit advies is binnen de regeling subsidiegeld beschikbaar. 

Voor meer informatie, neem contact op met een van onze adviseurs subsidies. 

Varken centraler in Stal van de Toekomst

De bouwprojecten waaraan nu gebouwd wordt, zijn pre-stikstofcrisis. Al vergunde projecten worden nog niet doorgezet door de gestegen bouwkosten en onzekerheden...

Lees verder

Uien zo snel en goedkoop mogelijk drogen

Het drogen van zaaiuien kost veel gas. Dat verleidt telers er wellicht toe om hun product zoveel mogelijk op het veld te drogen. “Niet doen”,...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid