Nieuwe Wet kwaliteitsborging maakt (ver)bouwplannen goedkoper

Publicatiedatum: 24 juli 2023

Ondernemers met (ver)bouwplannen krijgen vanaf volgend jaar te maken met de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, de Wkb. Voor gemeenten betekent het dat een groot deel van het toezicht en controle bij eenvoudige bouwprojecten wordt verlegd naar privaatrechtelijke kwaliteitsborgers. Harrie Versluis, productmanager Bouw bij DLV Advies, verwacht dat bedrijven die voor bouwbegeleiding bij DLV Advies aankloppen, daarmee een stuk goedkoper uit zijn. “De Wkb geeft ons de kans om datgene wat nu dubbel gebeurt, te ontdubbelen”, stelt hij.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (zie kader) heeft heel wat voeten in de aarde gehad. De overheid is er bijna 20 jaar mee aan het sleutelen geweest. De wet treedt  1 januari 2024 in werking. “Dat betekent dat voor veel agrarische bouwprojecten die passen in de bouwregelgeving, niet meer het complete bouwvergunningstraject nodig is”, legt Harrie uit. “De gemeente toetst het plan aan het bestemmingsplan en kijkt of het ontwerp voldoet aan de eisen van de welstand. Is dat akkoord, dan kun je vervolgens een private kwaliteitsborger in de arm nemen, waarmee je het hele bouwproces doorloopt.”

Kwaliteitsborger toetst Bouwbesluit

Die kwaliteitsborger neemt de rol van de gemeente over. “De kwaliteitsborger toetst of datgene wat jij bedacht en ontworpen hebt, strookt met de regels van het Bouwbesluit”, legt Harrie uit. “Of het klopt qua constructie, of de maten van de deuren kloppen, noem maar op.” En tijdens de bouw neemt de onafhankelijke kwaliteitsborger de bouwcontrole en de uitvoeringscontrole voor z’n rekening. Zo’n borger mag – uiteraard – geen enkel belang hebben bij de bouw of gelieerd zijn aan het aannemingsbedrijf.

Legeskosten een stuk lager

Tot nog toe brachten gemeenten voor de vergunningverlening leges in rekening aan de hand van een percentage van de bouwsom. Voor een project dat circa € 500.000 kost, moet je nu € 7.500 tot € 12.000 aan leges neertellen. In de nieuwe situatie zullen die legeskosten als het goed is een stuk lager liggen, omdat een groot deel van de gemeentelijke taken komt te vervallen. Uiteraard staat daar de rekening van de kwaliteitsborger tegenover. “Maar voor ondernemers die hun bouwproject laten begeleiden door DLV Advies is hier winst te behalen”, stelt de Harrie. “Wat wij normaal doen als bouwbegeleider, met onder meer de beoordeling van de bouwrisico’s en de bouwkundige constructie, komt voor een heel groot deel overheen met het werk wat zo’n borger moet doen. Wij kunnen als bouwbegeleider hierin dus al een heleboel voorwerk doen voor de borger. Alleen moeten we straks vastleggen dat we het gedaan hebben.”

Twee vliegen in één klap

Harrie vervolgt: “Nu is het nog zo dat de gemeenteambtenaar achter ons aan komt om alles te controleren. Zo controleert zowel de ambtenaar als wij bijvoorbeeld de wapening. De Wkb biedt ons de mogelijkheid om heel veel werk wat nu nog dubbel gebeurt, straks te ontdubbelen. Ik ben er zeker van dat de Wkb onze klanten geld kan besparen. Per saldo verwacht ik dat onze klanten er bij grote projecten goedkoper uit zullen springen.” “En”, zo voegt hij eraan toe: “wij bekijken daarnaast meteen alle dingen die níet van belang zijn voor de wet, want er blijven nog heel veel zaken over. Dat zijn dus twee vliegen in één klap. Zo heb je alles voor de Wkb voor elkaar én een foutloze, soepel verlopende, binnen budget blijvende bouw en kun je jezelf op je bedrijfsvoering blijven focussen.”

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) wordt volgend jaar ingevoerd. De overheid wil hiermee meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de geldende kwaliteitseisen houden. Ook moet de positie van de consument worden versterkt. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gaat hiervoor zorgen. Dit zijn de 5 belangrijkste veranderingen:

  1. Onafhankelijke kwaliteitscontroleurs controleren of een gebouw voldoet aan de wettelijke, technische eisen. Dit doen zij tijdens het ontwerp en op de bouwplaats. Deze controleurs heten kwaliteitsborgers.

  2. De aannemer is verantwoordelijk voor de gevolgen van alle gebreken in de bouw die hijzelf veroorzaakt heeft. Als er gebreken zijn, dan kan de klant de aannemer dwingen om de fouten te repareren. Ook als de klant deze fouten pas later ontdekt.

  3. De aannemer moet de klant laten weten of en hoe hij zich heeft verzekerd tegen faillissement en risico's op schade en gebreken.

  4. Klanten kunnen, net als in de huidige situatie, 5% van het bouwbedrag (aanneemsom) parkeren bij de notaris. Nu gaat dit bedrag automatisch naar de aannemer als het bouwwerk klaar is. Na invoering van de Wkb keert de notaris het geld aan de aannemer uit, wanneer de klant aangeeft dat alle gebreken zijn verholpen.

  5. Wanneer de kwaliteitsborger of de gemeente een probleem ziet, kan de gemeente de bouw stilleggen. (Bron: Rijksoverheid.nl)

 

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Vijf jaar onzekerheid: PAS-Melders nog steeds in de knel

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat de PAS-melders in de illegaliteit terechtkwamen na de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019. Sindsdien...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar