Nut van staloptimalisatie voor klauwgezondheid

Publicatiedatum: 17 januari 2024

Om preventieve acties te kunnen ondernemen, is het van belang om risicofactoren van klauwaandoeningen in beeld te brengen. Zowel voor infectieuze klauwaandoeningen zoals mortellaro, stikpoot, tussenklauwontsteking als voor niet-infectieuze klauwaandoeningen zoals wittelijndefecten, zoolbloedingen en zoolzweren.

Welke rol speelt staloptimalisatie in het voorkomen van klauwproblemen?

Voor de infectieuze aandoeningen is het van belang om de infectiedruk zo laag mogelijk te hebben. De huisvesting is daarbij van groot belang.

  • De ligboxen: hebben ze de juiste maatvoering voor de veestapel, zijn ze comfortabel en schoon en kunnen koeien gemakkelijk gaan liggen en weer opstaan?

  • Het type vloer: loopt het gemakkelijk, is de vloer niet ongelijk en zonder uitstekende delen en is de vloer goed schoon te houden?

  • De ventilatie in de stal: een droge, frisse leefomgeving zonder tocht kan infectiedruk verlagen.

  • Mogelijkheden voor weidegang: buiten meer ruimte en lucht waardoor infectiedruk verlaagd kan worden. En wanneer koeien buiten zijn, kan infectiedruk in de stal ook verlagen door reinigen van boxen en vloeren en tijdelijke afwezigheid van infecties.

  • Voetbaden en de plek van het voetbad: wanneer dit handig ingericht is, zal het voetbaden ook structureler gedaan worden en daardoor meerwaarde bewijzen.

  • Gemakkelijk behandelen van aandoeningen: door een praktische locatie voor een klauwbekapbox en daardoor ook sneller ingrijpen verhoogt de kans op succes.

Goede huisvesting voorkomt niet-infectieuze klauwaandoeningen

Ook voor de niet-infectieuze klauwaandoeningen speelt huisvesting een grote rol. Deze aandoeningen komen voor een groot gedeelte voort uit een verkeerde belasting van de klauw. Daarvoor zijn standtijd, draaipunten en ligduur van belang.

Voeding

Voeding is voor zowel infectieus als niet-infectieus van belang. Welke onderdelen in de huisvesting van melkvee zouden nog meer geoptimaliseerd kunnen worden voor het voorkomen van klauwaandoeningen? De breedte van de roosters en de hoeken in de loopgangen. Draaiing van de klauw omdat de koe een scherpe hoek om moet geeft risico’s. Daarbij is een te hoge belasting van de klauw omdat een koe niet makkelijk kan gaan liggen door oncomfortabele boxen ook negatief. Voor wat betreft voeding is het van belang dat de koeien gemakkelijk bij het voerhek kunnen komen, niet hoeven te reiken om te kunnen vreten en er ook altijd een kwalitatief goed en fris rantsoen kunnen opnemen. Dat heeft tevens effect op de conditie van de koeien, wat ook weer behulpzaam is voor de klauwkwaliteit.

Slimste plek van waterbakken

De bereikbaarheid van wateropnamepunten waar zonder stress gedronken kan worden is eveneens van invloed. Al met al zijn er vele punten die met een specialist onder de loep genomen kunnen worden ter verbetering van de huisvesting. Naast een positief effect op klauwgezondheid kan dit meerdere verbeteringen met zich meebrengen ten behoeve van het welzijn, de productie en de gezondheid van de dieren.

Hoe kunnen strategisch geplaatste waterbakken de productiviteit en het welzijn van melkkoeien optimaliseren? Leonie de Jongh-Vernooij, projectaccountmanager bij DLV Advies, gaat hierover in gesprek met melkveehouder Jan Vlooswijk uit Benschop.

Vijf jaar onzekerheid: PAS-Melders nog steeds in de knel

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat de PAS-melders in de illegaliteit terechtkwamen na de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019. Sindsdien...

Lees verder

De heropbouw van Takii

Drie jaar geleden werd Takii, een bekend zaadveredelingsbedrijf, getroffen door een verwoestende brand die het pand volledig in de as legde. In de nasleep...

Lees verder

Meer nieuws