Omzetten PAS-melding, hoe werkt dat?

Publicatiedatum: 16 november 2020

Ondernemers die een PAS-melding hebben gedaan moeten voor 1 februari 2021 gegevens aanleveren om alsnog een NB-vergunning te kunnen krijgen.

Sinds de stikstofuitspraak van de Raad van State komen, zijn PAS-melders niet langer vrijgesteld van de Natura 2000-vergunningplicht. Minister Schouten beloofde eerder dat zij PAS-meldingen wilde legaliseren. Dit kan door de meldingen om te zetten in vergunningen. Hiervoor zijn gegevens nodig die voor 1 februari 2021 aangeleverd moeten worden. Ondernemers die een PAS-melding hebben gedaan zijn hiervan per brief op de hoogte gesteld.

Procedure omzetten PAS-meldingen

De gegevens kunnen aangeleverd worden via mijnrvo. Vanaf volgend jaar mei kunnen de eerste meldingen worden omgezet in vergunningen. De benodigde stikstofruimte moet komen uit de zogeheten structurele aanpak. Onbekend is nog hoeveel ruimte er volgend voorjaar beschikbaar is. “Dit hangt af van in hoeverre het hoofddoel, natuurbehoud, gerealiseerd is. Vrijgekomen stikstofruimte moet op grond van de Habitatrichtlijn eerst ingezet worden voor natuurbehoud. Pas daarna komen PAS-melders aan bod”, aldus Sjoerd Holkenborg, teammanager en stikstofspecialist bij DLV Advies. PAS-melders voor wie in eerste instantie nog geen stikstofruimte is, zijn afhankelijk van de zogeheten bronmaatregelen die in 2021 en 2022 worden genomen om de stikstofuitstoot en -depositie te verminderen.

NB-vergunning niet gegarandeerd

Niet alle van de ruim 3.200 agrarische bedrijven die onder de PAS geen vergunning nodig hadden en konden volstaan met een melding, komen in aanmerking voor legalisatie. “Bedrijven die een PAS-melding hebben gedaan voor bijvoorbeeld een voorgenomen bouw van een stal maar deze plannen niet hebben gerealiseerd komen niet in aanmerking.” Wat voor deze ondernemers de beste aanpak is verschilt per situatie. “In sommige gevallen is het gunstiger om niet op basis van de PAS-melding een aanvraag in te dienen, maar op basis van de referentiesituatie.”

Veel documenten nodig voor legalisatie PAS-meldingen

De documenten die nodig zijn voor de aanvraag komen neer op een complete vergunningsaanvraag. Zo zijn de oude vergunningen nodig. Daarop staat de referentiesituatie, de hoeveelheid uitstoot die je mag hebben zonder aanvullende vergunningen. Ook moet de uitstoot van alle machines, verkeersbewegingen etc. meegenomen worden en moet aangetoond worden dat de voorgenomen plannen gerealiseerd zijn, bijvoorbeeld door een luchtfoto. “Door al deze documenten op te vragen staat het ministerie sterker mochten er bezwaarprocedures in gang worden gezet door bijvoorbeeld milieuorganisaties”, aldus Sjoerd. Mogelijk komt er vanuit de overheid een vergoeding voor ondernemers die nu kosten moeten maken om aan deze vragen te voldoen.

Meer informatie PAS

Heeft u eerder een PAS-melding gedaan en wilt u weten hoe het nu verder moet? Neem voor meer informatie over de PAS contact op met Sjoerd Holkenborg.

Belang van vroegtijdige quickscan flora en fauna bij Lbv-aanvragen

Nu de positieve beschikkingen voor ondernemers, die zich hebben aangemeld voor de Lbv-plus regeling, zijn ontvangen, worden gesprekken met de gemeente...

Lees verder

Vaste mest uitgangspunt bij nieuwe ligboxenstal familie De Jong

Familie De Jong in Vlist is sterk voorstander van vaste mest; dat voedt het bodemleven en is goed voor de weidevogels. Toen zij van de grupstal overgingen...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid