Per direct strengere emissie-eisen Brabant

Publicatiedatum: 20 juni 2017

Brabantse veehouders die een aanvraag omgevingsvergunning bouw indienen voor het bouwen van een nieuwe stal,  moeten vanaf 13 juni 2017 aan strengere emissie-eisen voldoen. Dit staat in de wijziging van de Verordening Natuurbescherming Noord-Brabant. De emissiereductiepercentages worden in vier stappen verhoogd. De eerste gaat per direct in, de tweede 1 januari 2020, de derde 1 januari 2024 en de laatste per 1 januari 2028. De belangrijkste wijzigingen ten aanzien van emissie-eisen tot 1 januari 2020 staan in de tabellen hieronder.

Keuze systemen beperkt voor vleeskalveren en melkvee

Er zijn minder systemen voor melkvee (zie tabel hieronder) die voldoen aan de nieuwe normen als aan de tot nu toe geldende normen. Daardoor wordt de keuze voor melkveehouders beperkt. De aangescherpte norm bij vleeskalveren houdt in dat er een luchtwasser geplaatst moet worden bij nieuwbouw. “Melkveehouders en vleeskalverhouders hebben dus minder keuze in de te gebruiken systemen als hun collega’s elders in het land,” concludeert Jan de Groot, specialist vergunningen bij DLV Advies. 

Veranderende emissie-eisen rundvee Emissie-eis tot 13-6-2017 Emissie-eis vanaf 14-6-2017 tot 1-1- 2020
Melkvee ouder dan 2 jaar in open stal 9.6 7.0
Melkvee ouder dan 2 jaar opgestald in gesloten stal 9.6 5.1
Jongvee in ligboxen 4.4 2.5
Zoogkoeien ouder dan 2 jaar, in ligboxen, emissie >500 kg 4.1 2.2
Vleeskalveren tot 8 maanden 2.5 1.75
Vleesstieren van 6 tot 24 maanden, emissie >500kg 5.3 2.9
Fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar, emissie >500kg 6.2 3.3

 

Geen systemen beschikbaar voor melkgeiten, zoogkoeien en vleesstieren

Voor melkgeiten (zie tabel hieronder), maar ook voor vrouwelijk jongvee in ligboxen, zoogkoeien in ligboxen en vleesstieren zijn nog geen emissiearme systemen beschikbaar die voldoen aan deze normen. Jan de Groot: “Alleen met een proefstal kan aan deze normen voldaan worden. De systematiek van proefstallen is aan regels gebonden en geven niet voor  iedereen de gewenste zekerheid. Wanneer de proefstallen de definitieve erkenning krijgen en daarmee juridisch breed toepasbaar zijn is onduidelijk.” 

Veranderende emissie-eisen geiten indien de emissie >500 kg NH3 bedraagt Emissie-eis tot 13-6-2017 Emissie-eis vanaf 14-6-2017 tot 1-1- 2020
Volwassen geiten 1.9 0.6
Opfok > 61 dagen 0.8 0.3
Opfok <61 dagen 0.2 0.06

 

Emissie-eisen pluimvee aangescherpt, varkens ongewijzigd

Ook voor pluimvee worden de emissie-eisen in Noord-Brabant aangescherpt, zie tabel hieronder. De emissie-eisen voor varkens blijven ongewijzigd. Hier moet 85% gereduceerd worden.

Veranderende emissie-eisen pluimvee Emissie-eis tot 13-6-2017 Emissie-eis vanaf 14-6-2017 tot 1-1- 2020
Opfokhennen en –hanen van legrassen, jonger dan 18 weken van (scharrel) 0.11 0.102
(Groot)-ouderdieren van vleeskuikens in opfok, jonger dan 19 weken 0.183 0.150
Vleeskuikens 0.035 0.024

 

Scherpere emissienormen gaan per direct in

De gewijzigde verordening gaat per direct in. Dat betekent dat bij de aanvraag van een vergunning voor bouw er met de nieuwe emissienormen gerekend moet worden. Er geldt een overgangsrecht. Voor lopende vergunningsaanvragen gelden de oude emissie-normen. Daarna komen er nog drie stappen waarin de normen verder worden aangescherpt. “De provincie stelt eisen aan ammoniakreductie waar nu nog  geen systemen voor beschikbaar zijn. De ontwikkeling van emissiereducerende technieken zal een vlucht moeten nemen om te zorgen dat ontwikkeling mogelijk blijft,” concludeert Jan de Groot. DLV Advies is intensief in gesprek met politiek en ambtenaren uit de provincie om de gevolgen van de beleidsvoornemens voor boeren inzichtelijk te maken en te laten zien waar de knelpunten liggen.

 

 

Hoe krijg je meer daglicht in bestaande varkensstal?

De eisen van het Beter Leven-keurmerk worden vanaf 1 januari 2025 aangescherpt, waaronder die voor daglicht. Bij nieuwbouw kun je hiermee rekening houden....

Lees verder

Belang van vroegtijdige quickscan flora en fauna bij Lbv-aanvragen

Nu de positieve beschikkingen voor ondernemers, die zich hebben aangemeld voor de Lbv-plus regeling, zijn ontvangen, worden gesprekken met de gemeente...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar