Piekbelasters zonder grond: saneren de enige optie?

Publicatiedatum: 24 januari 2024

Voor intensieve veehouders die weinig tot geen grond bezitten, blijken de mogelijkheden beperkt. Saneren lijkt vaak de enige haalbare optie, gezien het gebrek aan ruimte voor extensivering en de uitdagingen rondom innovaties die nog niet hebben geleid tot onbetwist lagere emissies. "Voor bedrijven zonder substantiële grond is de realiteit hard. De traditionele routes van extensiveren of innovaties op het eigen erf bieden weinig perspectief”, zegt Marco Hol, adviseur bij DLV Advies, hierover.

 

De intensieve veehouderij staat voor een uitdagend vraagstuk. Het omschakelen op het erf lijkt soms onmogelijk en innovaties hebben tot nu toe niet het gewenste resultaat opgeleverd.

Gebrek aan ruimte

Voor bedrijven die weliswaar grond hebben, maar toch geconfronteerd worden met stikstofproblematiek, zijn de traditionele opties als extensiveren, omschakelen op het erf of innoveren eveneens complex”, vervolgt Marco. “Het gebrek aan ruimte, de moeilijkheden bij emissiereducties en de onzekerheid over de effectiviteit van innovaties zorgen voor een impasse.”

Medio 2024 meer bekend over verplaatsingsregeling

Ondernemers die willen doorstarten, kunnen op basis van deze regeling subsidie aanvragen voor het vrijwillig verplaatsen van het bedrijf naar gebieden waar ook in de toekomst ruimte is voor landbouw. Deze bedrijven kunnen dan op een nieuwe locatie dezelfde landbouwactiviteiten voortzetten. Momenteel wordt gewerkt aan de uitwerking van de regeling. Deze moet nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie. De verplaatsingsregeling zal op zijn vroegst rond de zomer van 2024 open gaan.

Wilt u hier meer over weten? Laat onder het artikel uw gegevens achter en u wordt hierover teruggebeld. 

Is verplaatsen realistisch?

Voor veehouders zonder grond lijkt verplaatsing de laatste overgebleven optie. Marco: “De vraag die zich echter aandient, is of zij elders de mogelijkheid krijgen om op te bouwen wat ze achterlaten. De complexiteit van vergunningen, ruimtelijke ordening en acceptatie in nieuwe gebieden maakt verplaatsing tot een twijfelachtig perspectief. Verplaatsing is een laatste redmiddel, het is geen garantie voor een probleemloze doorstart. Het vergt een zorgvuldige afweging en planning."

Perspectieven voor piekbelasters

Het gebrek aan directe perspectieven voor piekbelasters in de intensieve veehouderij onderstreept de noodzaak voor een doordachte aanpak. Het vraagstuk vraagt om brede discussies, betrokkenheid van beleidsmakers en het verkennen van nieuwe mogelijkheden, die zowel duurzaam zijn voor de bedrijven als voor het milieu. "We moeten creatief denken en samenwerken om oplossingen te vinden. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid om toekomstperspectief te creëren voor piekbelasters in de intensieve veehouderij."

Contact over de verplaatsingsregeling

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Vijf jaar onzekerheid: PAS-Melders nog steeds in de knel

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat de PAS-melders in de illegaliteit terechtkwamen na de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019. Sindsdien...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Marco Hol

Adviseur Financieel Management & Schade Expertise
06 26 51 86 86
Stuur e-mail
Meer over Marco