Reken op half jaar voor bouwtraject

Publicatiedatum: 20 oktober 2016

Stel je hebt bouwplannen. Hoeveel tijd moet je dan uittrekken voor het bouwtraject? We vroegen het Jan-Willem van der Klugt, projectleider bouw open teelten bij DLV Advies. Jan-Willem: “Ik begin altijd bij het eind van het traject, bij de oplevering. Dus wanneer moet het product erin? Vanaf daar rekenen we terug.”
 

Van idee tot oplevering

Afhankelijk van de complexiteit van het gebouw is de aannemer snel 10 tot 14 weken aan het werk. Daarna moet nog 2 á 3 drie weken voor de installateur worden gerekend. “De installateur kan deels wel beginnen als de bouw nog bezig is, maar een deel van de werkzaamheden moeten ook gedaan worden als de aannemer klaar is. Het is belangrijk om hier in de planning rekening mee te houden. Naast dat het niet praktisch is als de bouwvakkers nog aan het werk zijn als de oogst start, is het bij voedselproducten uit het oogpunt van voedselveiligheid zelfs verboden,” aldus Jan- Willem. 

Overlap tussen vergunning en aanbesteding

Voor de bouw kan beginnen is tijd nodig voor ontwerp, vergunning en aanbesteding. De vergunningsprocedure duurt acht weken, de aanbesteding vier. Daarna heeft de aannemer nog twee weken tijd nodig ter voorbereiding, onder andere voor het vastleggen van de onderaannemers en het bestellen van de materialen. In drukke tijden kan de levertijd van bepaalde bouwmaterialen oplopen. 
Bij tijdgebrek kunnen de vergunningsprocedure en de aanbesteding elkaar overlappen. “Als de aanvraag binnen het bestemmingsplan past, zal de vergunningsprocedure normaal gesproken geen probleem zijn,” licht Jan-Willem toe. Waar je beter geen tijd op kunt besparen is het ontwerp. Jan-Willem: “Je wilt 30 jaar met het nieuwe gebouw gaan doen. Dan kun je beter in de ontwerpfase wat meer tijd nemen, dan je 30 jaar ergeren aan een verkeerde keuze. Als tijd voor de ontwerpfase houdt hij dan ook standaard 4-8 weken aan. 

Leidraad tijdspad bouwtraject

Uitgaande van deze uitgangspunten ziet het tijdspad van een bouwtraject er als volgt uit:

Fase bouwproces Tijd
Ontwerpfase     4-8 weken
Vergunningsaanvraag 8 weken
Aanbesteding 4 weken
Opstart bouw 2 weken
Bouw     10-14 weken
Installatie 2-3 weken

Er zit dus al snel een half jaar tussen het idee en de oplevering. Wie dus volgend jaar juni zijn bollen in een nieuwe schuur wil verwerken en bewaren doet er goed aan het schetsblok vast uit de kast te halen. Wilt u met een specialist over uw bouwplannen praten, neem dan contact op.

Vijf jaar onzekerheid: PAS-Melders nog steeds in de knel

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat de PAS-melders in de illegaliteit terechtkwamen na de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019. Sindsdien...

Lees verder

De heropbouw van Takii

Drie jaar geleden werd Takii, een bekend zaadveredelingsbedrijf, getroffen door een verwoestende brand die het pand volledig in de as legde. In de nasleep...

Lees verder

Meer nieuws