Schakel tussen boerenerf en provinciaal landbouwbeleid

Publicatiedatum: 24 oktober 2022

Het landbouwbeleid vertalen naar het boerenerf – en de boerenpraktijk inbrengen in het landbouwbeleid. Zo kun je de rollen van Tom Ploeger, projectaccountmanager, en Saskia Haarhuis, projectleider, wel omschrijven. Beide specialisten zijn in dienst bij DLV Advies en worden op strategisch niveau ingehuurd als adviseurs binnen de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof.

Tom adviseert de provincie Gelderland in verschillende gebiedsprocessen. “Gelukkig heeft de provincie Gelderland ook het beste voor met de boeren. Anders zou ik dit werk niet kunnen doen”, zegt hij. Zijn collega Saskia Haarhuis is als projectleider onder andere in Overijssel actief waar zij zich richt op het Nationaal park Weerribben-Wieden.

Meer generalist dan specialist

Tom Ploeger is een enthousiaste duizendpoot, die bij DLV Advies op een scala van terreinen ervaring heeft opgedaan. Hij is meer generalist dan specialist. “Maar ik ben altijd gefocust geweest op innovaties in de sector. Die zijn veel op emissiereductie gericht, en zo ben ik twee jaar geleden bij de provincie Gelderland terecht gekomen.”

Kansen om binnen een gebied de kringloop sluitend te maken

Tom is onder meer vanuit het Nationaal Programma Landelijk Gebied betrokken bij drie gebiedsprocessen in Gelderland: in de Achterhoek, de Rijntakken en op de Veluwe. “Wat we daar doen, is de potentie van een gebied in kaart brengen. Kun je de stikstofruimte van autonome stoppers gebruiken om bijvoorbeeld melkveebedrijven die willen blijven, te extensiveren?” En zijn er in een gebied bijvoorbeeld relatief veel blijvers, en zit er ook nog een niet-agrarisch bedrijf dat groen gas kan benutten, dan biedt dat kansen voor mestvergisting. “Eigenlijk moet je zo’n gebied zien als een kans om de kringloop sluitend te maken, in plaats van alleen maar te focussen op de emissie van één bedrijf”, stelt hij.

Ondernemers behouden

Om zo’n gebiedsproces mee aan te sturen, moet je ogen en oren hebben in de haarvaten van de regio. Tom en Saskia hebben dan ook in elk gebied gesprekspartners, boeren die weten wat er leeft bij hun collega’s in de omgeving. Wie heeft een opvolger, wie wil uitbreiden en wie gaat waarschijnlijk stoppen? Tom: “Zo’n vijftig procent van mijn taken binnen het provinciebestuur bestaat uit praten, uit onderling overleg met de sector. Horen wat er leeft, en gezamenlijk zorgen voor een leefbaar platteland. Ook de provincie wil zo veel mogelijk ondernemers behouden. Wij geloven er sterk in dat we de stikstofdoelen kunnen halen op basis van vrijwilligheid, mede dankzij de autonome stoppers.” Bovendien: als je nu kijkt naar de landelijke opkoopdiscussie, dan blijkt dat staatssteun hierin een grote belemmerende factor is, zegt hij.

In goede samenspraak een regeling opstellen

Daarom is het ook zo belangrijk dat er vanuit de agrarische praktijk inbreng is in het beleid. Tom vertelt hoe de provincie Gelderland samen met de kalversector een eigen innovatie- en opkoopregeling heeft opgesteld. “We merken nu dat daar veel meer gebruik van wordt gemaakt dan van de landelijke regeling, omdat de Gelderse regeling meer is afgestemd op de wensen vanuit de sector.” Als Tom voor de provincie op pad is, vertegenwoordigt hij de Gelderse overheid. “Maar de boeren waar ik mee praat, weten dat ik voor DLV Advies werk. Dat wekt vertrouwen”, ervaart hij. “Gelukkig matcht de houding van DLV Advies heel goed met de provincie Gelderland: ook de provincie is pro-boer en heeft het beste voor met de agrarische sector.”

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan vrijblijvend contact op met Tom Ploeger of Saskia Haarhuis. Zij helpen graag om de antwoorden op uw vragen helder te krijgen.

Hoe krijg je meer daglicht in bestaande varkensstal?

De eisen van het Beter Leven-keurmerk worden vanaf 1 januari 2025 aangescherpt, waaronder die voor daglicht. Bij nieuwbouw kun je hiermee rekening houden....

Lees verder

Belang van vroegtijdige quickscan flora en fauna bij Lbv-aanvragen

Nu de positieve beschikkingen voor ondernemers, die zich hebben aangemeld voor de Lbv-plus regeling, zijn ontvangen, worden gesprekken met de gemeente...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar