Tot maximaal € 2 miljoen subsidie beschikbaar bij investeringen in hoogwaardige mestverwerking (HMV)

Publicatiedatum: 25 april 2022

Heeft u plannen om een hoogwaardige mestverwerkingsinstallatie te laten bouwen? Of om een bestaande installatie te laten verbouwen? Dan staat u voor grote investeringen waarvoor u een bijdrage van de overheid kunt ontvangen. Dat kan met de subsidieregeling hoogwaardige mestverwerking (HMV). De doelstelling is om dierlijke mest beter in te zetten in de kringloop en daarmee het gebruik van kunstmest te verminderen.

De aanvraagperiode opent naar verwachting in het 2e kwartaal van 2022. Volgens Harm Wientjes, projectaccountmanager bij DLV Advies, vraagt deze subsidiemogelijkheid veel voorbereiding en is het dus zaak om uw aanvraag zo spoedig mogelijk op te starten. “Veel informatie zoals welke processen gebruikt gaan worden en aanvullende documenten zoals de begroting en de benodigde vergunningen, dienen namelijk met de aanvraag mee ingediend te worden.”

Wie komt in aanmerking voor deze subsidie?

De subsidie HMV is voor bedrijven die een hoogwaardige mestverwerkingsinstallatie laten bouwen of die een bestaande installatie laten verbouwen tot een hoogwaardige mestverwerkingsinstallatie. Dit zijn bijvoorbeeld bedrijven zoals een mestvervoerder of een mestverwerkend bedrijf. Maar ook een ander bedrijf dat commerciële interesse heeft in hoogwaardige mestverwerking kan deze subsidieregeling aanvragen.

Subsidie budgetten

Met de subsidie kan tot 40% van de investeringskosten, die direct te maken hebben met de mestverwerkingsinstallatie, vergoed worden. Het subsidie bedrag zelf ligt tussen € 125.000 en € 2.000.000. De subsidie geldt dus voor een investering van minimaal € 312.500. Als uw investering hoger is dan € 5.000.000, kunt u maximaal € 2.000.000 subsidie ontvangen.

Waarom deze subsidie?

De meststof uit hoogwaardige mestverwerkingsinstallaties is een goed alternatief voor kunstmest en daarmee wordt er bijgedragen aan het klimaatakkoord (minder uitstoot van broeikasgassen) en aan de natuur (minder uitstoot van ammoniak). En natuurlijk ook aan de omschakeling naar kringlooplandbouw.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van deze subsidie dienen uw installatie, uw bedrijf en de aanvraag aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Met betrekking tot de mestverwerkingsinstallatie dient deze te voldoen aan:

 • Operationeel binnen drie jaar na toekenning van de subsidie.
 • Verwerkt voor 90% dierlijke mest van staldieren.
 • Minimaal 24.000 ton dierlijke mest per jaar.
 • Gebruik van één van de volgende processen: decanter, zeefbandpers, vijzelpers of digestaat als ingangsmateriaal.

Tevens dient de volgende informatie van uw installatie verzameld te worden:

 • Processen die u gaat gebruiken en in welke volgorde.
 • Mestsoorten die uw installatie gaat verwerken.
 • Producten die uw installatie kan maken.
 • Afzet en afvoer van de producten.
 • Verwerkingscapaciteit per jaar.

Met betrekking tot aanvullende documenten dienen tevens aangeboden te worden:

 • Planning;
 • Begroting;
 • Financieringsplan;
 • Aanvoerplan met contracten en/of mestleveringsovereenkomsten;
 • Omgevingsvergunning milieu en bouw (milieuvergunning);
 • Andere vergunningen die u voor de productie nodig heeft, zoals een lozingsvergunning of een vergunning natuurbeschermingswet.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of een HMV-subsidie aanvragen? Neem dan vrijblijvend contact op met Harm Wientjes. Hij helpt graag bij het beantwoorden van uw vragen en kan u begeleiden in zowel het aanvragen van de subsidie als in de uitvoering van het project.

 

Dit artikel is in aangepaste vorm overgenomen van RVO.

Vijf jaar onzekerheid: PAS-Melders nog steeds in de knel

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat de PAS-melders in de illegaliteit terechtkwamen na de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019. Sindsdien...

Lees verder

De heropbouw van Takii

Drie jaar geleden werd Takii, een bekend zaadveredelingsbedrijf, getroffen door een verwoestende brand die het pand volledig in de as legde. In de nasleep...

Lees verder

Meer nieuws