Twijfel over effect emissie-arme stalvloeren

Publicatiedatum: 23 september 2022

De Raad van State heeft geoordeeld: er is teveel twijfel over het effect van emissie-arme stalvloeren in koeienstallen. Vergunningen voor zeker twee soorten vloeren zijn ten onrechte verleend. Daardoor is het niet mogelijk om op basis van deze systemen een natuurvergunning te verkrijgen. De uitspraak van de RvS kan verstrekkende gevolgen hebben voor het landelijke beleid, verwacht Jan de Groot, adviseur ROM bij DLV Advies.

De  Raad van State oordeelde dat het niet zeker is dat de vloeren de opgegeven ammoniakreductie halen die horen bij de stalsystemen A 1.28 en A 1.13. Het betreft respectievelijk de Meadowfloor en de ECO-vloer; vrij vergelijkbare systemen die allebei met een uitstoot van 6 kilo ammoniak per koe op de RAV-lijst staan. Beide vloeren werken met kunststof cassettes in de roosterspleten en een mestschuif.

RAV-lijst

Twee onderzoeken tonen volgens de rechter aan dat de stikstofuitstoot van deze vloeren waarschijnlijk hoger is dan op de RAV-lijst staat. Hoewel de uitspraak is gedaan in een hoger beroepszaak van de provincie Utrecht, geldt de uitspraak voor het hele land en per direct, licht Jan toe.

Onzekerheid

Volgens Jan heeft de uitspraak van de Raad van State zeker impact voor melkveehouders die een aanvraag hebben gedaan voor een emissiearme vloer. "Alle melkveehouders die zo'n aanvraag hebben lopen, leven nu in onzekerheid. De provincies zijn nog in overleg hoe om te gaan met aanvragen met min of meer vergelijkbare vloeren. De kans is groot dat zij er voor kiezen om vooralsnog een pas op de plaats te maken bij vergunningverlening waarbij een emissie-arme rundveevloer toegepast gaat worden. Hopelijk komt er snel duidelijkheid hoe het verder moet.”

Erkenning krijgen is moeilijk

Voor innovatieve systemen die in ontwikkeling zijn, vreest Jan dat het moeilijk gaat worden om een erkenning te krijgen. De commissie die nieuwe systemen beoordeelt, zal voorzichtig zijn bij het toekennen van een emissiefactor. Bij het beoordelen van de innovatieve systemen zullen meer waarborgen gevraagd gaan worden, zodanig dat er geen twijfel is over de reductiefactor. Hoe die waarborgen eruit kunnen of moeten zien is nog niet duidelijk.

Onherroepelijke vergunning

Melkveebedrijven die een ECO-vloer of Meadowfloor hebben liggen en waarbij de provinciale NB-vergunning op orde is, zitten waarschijnlijk redelijk safe. Jan: “Hoe om te gaan met de legalisatie van de PAS meldingen die betrekking hebben op het toepassen van deze vloer is nog niet duidelijk. Evenmin is nog niet duidelijk hoe het bevoegd gezag zal handelen indien er een verzoek om handhaving komt.”

Dataloggen

De grootste winst denkt Jan te behalen in emissiearme systemen met een andere werking dan de vloeren zoals bijvoorbeeld het Lely Sphere systeem of het cowtoilet. Willen we in de toekomst de slagingskans vergroten, dan is het toepassen van sensoren en data vastleggen voor emissiearme systemen een serieuze optie. Jan: "Met dataloggen meet je de hoeveelheid ammoniak die de stal verlaat. Met doelvoorschriften over een maximale ammoniakuitstoot per jaar, kan de provincie een hard maximum opleggen. Bij een dreigende overschrijding kan de veehouder ingrijpen door bijvoorbeeld het rantsoen van de koeien aan te passen. De veehouder krijgt dan andere mogelijkheden binnen zijn bedrijfsvoering, om het doel te behalen. Voor de ontwikkeling van sensoren en de toepassing daarvan is nog zeker enkele jaren nodig.

Landelijk beleid

“Of de uitspraak gevolgen gaat krijgen voor het bereiken van de nationale doelstellingen is nog onbekend. Stel dat de overheid kiest om een lager reductiepercentage aan de vloer toe te kennen, dan zal  de innovatie minder bijdragen aan de landelijke reductiedoelstelling. Het is in dat geval aan de overheid om een aanvullend beleid op te stellen of de doelen aan te passen”, aldus Jan.

 

Vergunningverlening emissiearme vloeren op slot

De Raad van State vindt dat er te veel onzekerheid is over de emissiebeperking van twee emissiearme vloeren in rundveestallen. Daardoor is het niet mogelijk...

Lees verder

€ 2 miljoen voor courant melkveebedrijf in Lbv

De waarde van het bedrijf in de Lbv speelt een belangrijke keuze in de afweging om wel of niet deel te nemen aan de regeling. Deelnemers krijgen 100% van...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid