Waardedaling door ontbreken correcte vergunningen

Publicatiedatum: 30 maart 2016

Voor agrarische bedrijven is het van groot belang dat de vergunningen up-to-date zijn. Denk hierbij aan de omgevingsvergunning voor bouw en milieu en aan de NB-vergunning. Als deze vergunningen ontbreken of niet correct zijn zorgt dat voor een forse waardedaling van deze bedrijven of maakt ze zelfs onverkoopbaar. Een (jaarlijkse) check of de vergunningen correct zijn is daarom aan te bevelen. Het belang van het hebben van een in werking getreden vergunning wordt vaak onderschat bij nieuwe financieringen. 

Dieraantallen vergelijken

Een punt waarop het vaak misgaat bij vergunningen is het aantal dieren op het bedrijf en de bijbehorende diercategorie. Deze moeten overeenkomen met het toelaatbare aantal dieren en bijbehorende diercategorie volgens de geldende vergunningen. DLV Advies komt regelmatig tegen dat er in oude AMvB-meldingsformulieren geen daadwerkelijke dieraantallen en diercategorieën zijn genoemd. Daardoor hebben bedrijven een forse overschrijding van de maximaal toegestane veebezetting op hun bedrijf. Ook worden voor het omzeilen van MER-plichtige aanvragen of andere wetgevingseisen regelmatig tussenvergunningen aangevraagd om geleidelijk te groeien naar een eindsituatie. Als er vooruitlopend op de eindsituatie al geïnvesteerd wordt, dan wordt een zeker risico genomen. 
Ook omschakeling naar een andere diercategorie moet bij de gemeente bekend gemaakt worden middels een melding Activiteitenbesluit of het aanvragen van een vergunning. Dit is niet altijd bekend bij ondernemers. Zo kan het zijn dat er zoogkoeien vergund zijn terwijl er melkkoeien worden gehouden bijvoorbeeld. 

Ontbreken NB-vergunning maakt bedrijf onverkoopbaar

Het ontbreken van de correcte vergunningen kan tot gevolg hebben dat het bedrijf na controle aanpassingen moet doen aan zijn bedrijf of gekort wordt op de toeslagrechten. Daar komt bij dat een veehouderijbedrijf zonder een correcte milieuvergunning of natuurbeschermingswetvergunning bij executie of bij vrijwillige verkoop weinig tot niets waard is. Een koper speelt op dat moment natuurlijk de zaak uit en dit leidt tot daling van de opbrengst. Zonder de juiste vergunningen wordt de waarde van het bedrijf lager getaxeerd en zal er ook minder gefinancierd worden bij een koper.
Ook zonder dat er sprake is van executie en verkoop, lopen ondernemer en bank extra risico omdat de dekking van de leningen veel lager is.

Vergunningencheck

Vergunningen worden steeds complexer en de controles nemen toe. Het is dan ook aan te bevelen om bij elke verandering in de bedrijfssituatie na te gaan of dit gevolgen kan hebben voor de vergunningen en regelmatig de werkelijke situatie op het bedrijf te vergelijken met de vergunde situatie. DLV Advies heeft hiervoor een vergunningencheck. Een vergunning op orde brengen kan een traject van jaren zijn, met alle risico’s van dien, terwijl die tijd vaak niet gegeven wordt bij handhaving danwel verkoop. Het in beeld hebben van de werkelijk vergunde situatie en het in kaart hebben van de mogelijkheden om de vergunning op orde te brengen kan met een vergunningencheck veel misstanden voorkomen. 

Neem voor meer informatie over vergunningen en de vergunningencheck contact op met Karin Kooijman via k.kooijman@dlvadvies.nl of 06 51 32 75 00

Volgende stap in legaliseren PAS-meldingen

Minister Schouten heeft alle bedrijven die een PAS-melding hebben gedaan een mail gestuurd. Na de uitspraak van de Raad van State die de PAS onwettig verklaarde,...

Lees verder

Verruiming slooptermijn Srv

Deelnemers aan de  Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) krijgen meer tijd om hun stallen te slopen. Toezeggingen van het ministerie van...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid