Wacht niet met saneren van asbest!

Publicatiedatum: 12 oktober 2018

Het verbod op asbestdaken gaat niet voor eind 2024 in. Dit werd woensdag 10 oktober in de Tweede Kamer toegezegd. Het lijkt niet realistisch dat het oppervlakte aan asbestdaken op zowel woningen als agrarische bebouwing te saneren is binnen de eerder gestelde periode. 

Stel asbest saneren niet uit

Het jaar 2024 mag nu volledig benut worden om asbest te saneren. Harrie Versluis, product manager bij DLV Advies, vindt dit uitstel duidelijk een compromis. "De beschikbare overheidssubsidie is in de loop van 2019, of mogelijk al voor die tijd, op. De staatssecretaris wil geen extra geld beschikbaar stellen om hier langer mee door te gaan." Voor de periode 2016 t/m 2019 trok het kabinet € 75 miljoen uit voor het saneren van asbestdaken. Het totaal aan claims is in oktober 2018 al € 71 miljoen. "Het is dus zaak om nog zo snel mogelijk een subsidieaanvraag in te dienen voordat de resterende € 4 miljoen vergeven is."

Een subsidieaanvraag moet tijdig ingediend worden. Uiterlijk 6 maanden na verwijdering van het asbestdak moet deze ingediend zijn. Deze indieningstermijn gaat in vanaf de inspectiedatum die is opgenomen op het vrijgavecertificaat van de sanering van het asbestdak.
De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000 per adres. 

Maak een bedrijfsplan waar asbest in voorkomt

Harrie: "Het is dus verstandig alsnog zo snel mogelijk met het saneren van asbest te beginnen. Langer wachten dan nodig kost waarschijnlijk meer dan het oplevert. Een goed gefundeerd bedrijfsplan, waar asbest onderdeel van is, is belangrijk. Asbest saneren van een schuur die op termijn vervangen moet worden is zonde van de investering. Met een goed plan wordt het geschikte moment hiervoor bepaald om het gezamenlijk uit te voeren. De combinatie asbest verwijderen en zonnepanelen terugplaatsen kan een manier zijn om de sanering (deels) te financieren."

Hoe krijg je meer daglicht in bestaande varkensstal?

De eisen van het Beter Leven-keurmerk worden vanaf 1 januari 2025 aangescherpt, waaronder die voor daglicht. Bij nieuwbouw kun je hiermee rekening houden....

Lees verder

Belang van vroegtijdige quickscan flora en fauna bij Lbv-aanvragen

Nu de positieve beschikkingen voor ondernemers, die zich hebben aangemeld voor de Lbv-plus regeling, zijn ontvangen, worden gesprekken met de gemeente...

Lees verder

Meer nieuws