Wel of niet extern salderen?

Publicatiedatum: 08 mei 2020

De verwachting is dat bedrijven buiten de landbouw meer interesse gaan tonen in stikstofruimte van agrariërs. In Limburg wordt al voorzichtig onderhandeld. Welke keuze moet de agrariër hierin maken?

Nadat de PAS-wetgeving is afgewezen, is er weer de mogelijkheid tot stikstofhandel. Voor agrariërs wordt de vergunning Wet natuurbescherming met PAS-melding naar verwachting gelegaliseerd, maar dit geldt niet voor de bouw en industrie. Laatstgenoemden komen hierdoor in de knel met de beschikbare stikstofruimte en kijken naar de mogelijkheden voor opkoop. Voor stoppende agrariërs biedt dit mogelijk kansen.

Huidige situatie in de markt

Marcel de Rooij, manager Makelaardij van DLV Advies stelt: “De geruchten, dat boeren willen verkopen en bedrijven geïnteresseerd zijn, kloppen. Maar het klopt niet dat er nu al deals worden gesloten. Er wordt her en der wel stikstofruimte (ammoniak) aangeboden, maar vooral door boeren die verwachten dat dit veel geld kan opleveren."

Daarnaast zijn er volgens De Rooij wel contacten met bedrijven buiten de landbouw, maar vooralsnog is dit niet concreet en gaat het vooral over bouw. “Bouwbedrijven zijn wel geïnteresseerd in stikstofruimte van bedrijven met een tijdelijke leegstand om de bouwperiode te overbruggen, maar kopen willen ze nog niet. Temeer ook omdat bouwbedrijven met nieuwe emissiearme apparatuur vaak geen extra stikstofruimte meer nodig hebben.”

Ondernemers die willen uitbreiden

Voor een boer met groeiambities is het zaak snel te handelen. De Rooij stelt: “Overal zijn nu potentiële kopers voor goede agrarische locaties. Ondernemers die willen uitbreiden moeten goed blijven letten op de beschikbare agrarische bedrijven, voordat bedrijven door andere kopers herbestemd worden. Niet alleen in relatie tot de handel in stikstofruimte, maar ook met betrekking tot bijvoorbeeld de verschillende opkoopregelingen.” 

Stoppende ondernemers

Voor ondernemers die overwegen te stoppen zijn er nu veel opties. “Het is belangrijk om het totale financiële plaatje goed in beeld te hebben voor je een keuze maakt”, zegt De Rooij. “Ten eerste wil je kiezen voor de optie die het maximale opbrengt voor jou als ondernemer. Is dit de verkoop van de stikstofruimte of verkoop van het bedrijf aan een andere agrarische ondernemer?
Ten tweede moet er goed nagedacht worden over de toekomst. Wat blijft er na verkoop van de stikstofruimte over en is het bestemmingsplan voor de toekomst verkoopwaardig?

Ten derde is een taxatie van belang. Na verkoop van de stikstofruimte moet er soms afgerekend worden met de fiscus.”

Saneringsregeling varkenshouderijen

Daarnaast is er nog de Subsidieregeling sanering varkenshouderij (Srv). Een ondernemer die kiest voor deze regeling kan vervolgens geen gebruik maken van de regels rondom extern salderen om stikstof te verhandelen. Datzelfde geldt voor ondernemers in de provincie Noord-Brabant die deelgenomen hebben aan de Stoppersregeling.

Inschrijvers voor de Srv doen er goed aan om te berekenen welke keuze het meest gunstig is. Met de huidige goede varkensprijzen kan het ook een goede keuze zijn om nog niet te stoppen en later wel gebruik te maken van extern salderen. Marco Hol, adviseur Schade Expertise bij DLV Advies, vertelt: “Deze keuze vraagt altijd om maatwerk. Het is nu nog niet in te schatten wat extern salderen kan opleveren. Ondertussen moeten inschrijvers voor de Srv op korte termijn een keuze maken. Ik adviseer altijd om het toekomstplaatje na deelname aan de Srv duidelijk te maken. Past dit bij je? Of boer je liever nog even door? Iedere ondernemer is hierin anders.”

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met één van onze adviseurs.

Lees ook meer over dit onderwerp op PigBusiness.nl.

Hoe krijg je meer daglicht in bestaande varkensstal?

De eisen van het Beter Leven-keurmerk worden vanaf 1 januari 2025 aangescherpt, waaronder die voor daglicht. Bij nieuwbouw kun je hiermee rekening houden....

Lees verder

Belang van vroegtijdige quickscan flora en fauna bij Lbv-aanvragen

Nu de positieve beschikkingen voor ondernemers, die zich hebben aangemeld voor de Lbv-plus regeling, zijn ontvangen, worden gesprekken met de gemeente...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Marco Hol

Adviseur Financieel Management & Schade Expertise
06 26 51 86 86
Stuur e-mail
Meer over Marco