Zeeuwse POP3-subsidie

Publicatiedatum: 11 november 2016

Provincie Zeeland stelt een subsidiemaatregel open voor ‘investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven'. Dit doet zij in het kader van het Europese Plattelandsontwikkelings-programma (POP-3).

Investeringen in water en bodem

De subsidie is beschikbaar voor investeringen in het landelijk gebied die bijdragen aan de verbetering van de verkaveling van de landbouwbedrijven en de daarbij behorende toegankelijkheid, bodemgesteldheid en waterhuishouding. Het gaat daarbij om projecten gericht op draagvlakontwikkeling. Inhuur van kavelruil-coördinatoren en andere experts, faciliteren aankoop ruilgronden, opstellen en uitvoeren van verkavelingsplannen en verkavelings- procedures zijn subsidiabel.

Investeringen in verbeteren kavelstructuur

Investeringen om kavels beter bewerkbaar en bereikbaar te maken zoals: graven en dempen van sloten, met elkaar verbinden van percelen, aanpassen van drainage, aanleg of verbetering van dammen en kavelpaden, aanpassen van het wegenstelsel, aanpassen van de waterhuishouding passen ook binnen deze POP3-regeling.
Hetzelfde geldt voor investeringen om negatieve gevolgen van het verkavelingsplan op de omgeving te voorkomen, zoals het aanbrengen van beplantingen, aanpassen van wegen- en padenstructuur en waterhuishouding. 

Europese en Zeeuwse subsidie

Het bedrag dat wordt opengesteld bedraagt in totaal € 4.550.000 waarvan de helft uit Europa afkomstig is en de helft door de provincie Zeeland wordt bijgedragen. Plannen kunnen ingediend worden van 28 november 2016 tot en met 16 januari 2017. 
Voor meer informatie over de mogelijkheden neem contact op met Joan van den Heuvel via 06 26 54 23 98 of j.vandenheuvel@dlvadvies.nl


 


 

Hoe krijg je meer daglicht in bestaande varkensstal?

De eisen van het Beter Leven-keurmerk worden vanaf 1 januari 2025 aangescherpt, waaronder die voor daglicht. Bij nieuwbouw kun je hiermee rekening houden....

Lees verder

Belang van vroegtijdige quickscan flora en fauna bij Lbv-aanvragen

Nu de positieve beschikkingen voor ondernemers, die zich hebben aangemeld voor de Lbv-plus regeling, zijn ontvangen, worden gesprekken met de gemeente...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar