Zo maak je de stal brandveiliger

Publicatiedatum: 01 februari 2018

Sinds 2014 is het nieuwe Bouwbesluit van kracht. Hierin is vastgelegd dat in nieuwbouwstallen alleen nog maar materiaal gebruikt mag worden met brandklasse B. Hierdoor is de kans op een brand kleiner. Voor stallen van vóór 2014 geldt dit niet. Maar hoe kun je nou in je bestaande stal de brandveiligheid verhogen? Kijk eens met een kritisch oog naar je eigen stal. Welke onveilige situaties kun je zelf door logisch nadenken al opmerken? Oordeel objectief, bekijk het uit het oogpunt van veiligheid. Probeer het niet te rooskleurig te zien omdat het om je eigen stal gaat. Maar waar moet je nu opletten tijdens die “veiligheidscontrole”? Anne van Rossum, adiveur bouw bij DLV Advies geeft een aantal tips.

Verouderde elektrische installaties

“Eén van de belangrijkste oorzaken van stalbranden is een verouderde elektrische installatie” geeft Van Rossum aan. “Na een uitbreiding of doe-het-zelf-project kan het zijn dat een meterkast niet meer voldoet aan de gevraagde capaciteit en dus niet geschikt is voor de nieuwe situatie. Dit kan tot vervelende situaties leiden, zoals bijvoorbeeld kortsluiting of oververhitting. Het is zeker de moeite waard om dit eens door een deskundige na te laten kijken als je in het verleden de stal uitgebreid hebt", adviseert Van Rossum. Let hierbij ook op de van kracht zijnde regels: de NEN 1010 norm is al een tijd een maatstaaf voor elektrische installaties. “Verzekeringsmaatschappijen hebben ook aangeven hier beter op te gaan letten. Tot nu toe is het zo dat veel verzekeraars schade door brand veroorzaakt door ondeugdelijke installaties nog steeds vergoeden. Maar dit zou in de toekomst kunnen veranderen. Ook verzekeringsmaatschappijen zetten zich in om de brandveiligheid te vergroten.” weet Van Rossum Niet alleen in de meterkast kan kortsluiting ontstaan, ook bij de bekabeling kunnen problemen ontstaan. Dit kan komen door corrosie of stof maar ook door ongedierte. Het is misschien lastig om hier zelf een juist oordeel over te geven maar er zijn een aantal punten waarmee je kunt beoordelen of het van belang is om een elektrokeuring uit te laten voeren.

Checklist:

  • Ziet de meterkast er netjes uit?
  • Is de elektrische installatie goed en deskundig aangelegd?
  • Is er tijdens de aanleg voldoende gekeken naar afzekering en zwaarte van de kabels?
  • Is de installatie stofvrij en wordt dit regelmatig bijgehouden?

“Beantwoord je één of meer vragen negatief dan is het van belang een keuring uit te laten voeren, twijfel je dan zou ik het ook doen.” zegt Van Rossum. “Neem het zekere voor het onzekere en met een uitgave van nog geen € 1.000 wegen deze kosten niet op tegen de mogelijke gevolgen.” Zelfs als je al deze vragen met ‘ja’ beantwoordt kan een keuring zinvol zijn. Gebruik je gezonde verstand en mocht je er niet uitkomen schakel dan een expert in! Uiteindelijk willen we allemaal het beste voor de dieren, een eenvoudige controle op elektra kan hieraan bijdragen. Maar er zijn natuurlijk meer brandopties dan alleen de controle op elektra.

Zelfontbranding en werkzaamheden in de stal

Zelfontbranding van trekkers of shovels komt vaker voor dan je misschien verwacht en als deze in de stal staan kan dit overslaan. De oorzaak ligt veelal bij de startmotor of andere elektrische componenten. Logische oplossing om de gevolgen te beperken: laat de trekker niet in de stal of in de buurt van de stal staan. Op deze manier kan de brand minder gemakkelijk overslaan. Ook is er de mogelijkheid om een massaschakelaar in de trekker te plaatsen. Deze onderbreekt de spanning naar de accu waardoor er geen kortsluiting of vonk kan ontstaan. Extra bijkomstigheid van deze oplossing is, dat, omdat de massaschakerlaar op een verdekte plek wordt geplaatst, de trekker minder makkelijk te stelen is. Ze moeten namelijk eerst uitvinden waar de schakelaar zit!

Het spreekt bijna voor zich, maar werkzaamheden als slijpen en lassen dienen op een veilige manier en op een brandveilige plek gedaan te worden. Is het niet mogelijk om het buiten de stal toe doen, zorg er dan voor dat je de nodige voorzorgsmaatregelen neemt. Zet en leg bijvoorbeeld een aantal golfplaten neer. Deze zijn niet brandbaar en kunnen zo een veilige plek creëren om te werken.

Creëer compartimenten

De laatste tip: deel de stal op in compartimenten. Op deze manier kan het vuur zich minder makkelijk verspreiden en kan het beperkt blijven tot een klein gedeelte van de stal. “Het is bij bestaande stallen vaak mogelijk om met kleine aanpassingen compartimenten te creëren. Veelal zijn er gemetselde scheidingswanden aanwezig. Het enige wat er dan moet gebeuren is het brandwerend maken van de bekabeling”, zegt Van Rossum. In het gunstigste geval kan dit al tegen geringe kosten. Door één wand in het midden van de stal te plaatsen of aan te passen halveer je het risico al. Als dit gecombineerd wordt met maatregelen om een brand sneller te signaleren dan ben je al een heel eind op de juiste weg naar betere brandveiligheid!  Eén van die compartimenten is de zogenoemde risico-ruimte. In deze risico-ruimte staan vaak veel installaties bij elkaar en is er een verhoogd risico op brand. Vaak zijn hier al gemetselde wanden aanwezig, maar het is zeker belangrijk om in deze ruimtes regelmatig te controleren en checken of alles nog in orde is. 

Wat kost dat?

Kosten spelen vaak een belangrijke rol. Sommige aanpassingen zullen inderdaad meer kosten dan andere aanpassingen. Maar in alle gevallen wegen deze kosten niet op tegen de kosten van de gevolgen! En ben je toch bezig met een asbestsanering of denk je erover om te gaan saneren, dan kan dit weleens het juiste moment zijn om ook over de brandveiligheid na te denken. Tijdens de renovatie kunnen deze aanpassingen gelijk meegenomen worden. Als je de asbesthoudende golfplaten vervangt voor Ecolor vezelcement golfplaten zet je direct een stap in de juiste richting.

Deze blog is verschenen op de website van eterclean.nl.

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Vijf jaar onzekerheid: PAS-Melders nog steeds in de knel

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat de PAS-melders in de illegaliteit terechtkwamen na de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019. Sindsdien...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar