Clusteren maakt monomestvergisting stuk aantrekkelijker

Eendracht maakt macht is de overtuiging van vier veehouders in Hoogeveen. In plaats van ieder afzonderlijk mest te vergisten voor een warmtekrachtkoppeling (WKK), kiezen ze voor een gezamenlijke productie van groen gas in een cluster. Dat is financieel een stuk aantrekkelijker

De plannen ontstonden bij varkens- en kalverhouder Jo Wolters. Hij had interesse in monomestvergisting voor de productie van elektriciteit en warmte middels een WKK. De gemaakte rendementsberekening door Erik van Eekelen, projectleider Energie bij DLV Advies, liet zien dat dit prima uit kon. Maar de productie van groen gas voor het aardgasnetwerk is een stuk lucratiever. Daarvoor is echter minimaal 12.000 ton mest nodig; te veel voor Jo alleen. Maar wat als er nu eens meerdere boeren meededen?

Vier veehouders maken samen groen gas

Jo trommelde collega’s op uit de buurt. Zij kwamen bij elkaar in de schuur van melkveehouder Roy van de Sar, waar Erik een presentatie gaf over de monomestvergisting voor groen gas. Dat verhaal sloeg aan. Drie melkveehouders sloten zich aan bij het initiatief van Jo. Zij vergisten straks elk op hun eigen bedrijf op kleine schaal dagverse mest. Dat biogas wordt dan verpompt naar een centrale opwerkingsinstallatie, waar het gas geschikt wordt gemaakt voor het aardgasnetwerk. Biogas bevat circa 60%methaan en 35% CO2, plus reststoffen zoals zwavel en vocht. Die CO2 moet worden afgevangen alvorens het biogas het aardgasnetwerk op kan.

Ondersteuning voor duurzame energie-initiatieven

Roy van de Sar melkt in Hoogeveen zo’n 120 koeien, die 4 maanden weidegang krijgen. Dat levert circa 3.200 ton bruikbare mest op, waarvan 93.500 kuub biogas gemaakt kan worden. Roy: “In m’n eentje ben ik voor een WKK-installatie net te klein, maar in zo’n cluster is mestvergisting wel rendabel.” Aan het hele proces ging eerst een haalbaarheidsstudie vooraf. De kosten daarvoor en de projectbegeleiding door DLV Advies worden gefinancierd vanuit een provinciaal potje voor duurzame energie-initiatieven, vertelt Erik. “De veehouders betalen alleen de vergunningaanvraag.”

Binnen zes weken was alles rond

De vergunning voor het plan was in de gemeente Hoogeveen snel geregeld. De verantwoordelijke ambtenaar was nauw betrokken bij de plannen en daardoor verliep het hele proces vlot, vertelt Erik. “Binnen zes weken was alles rond.” Roy: “Erik weet ook precies wie hij moet hebben om zaken te regelen. Hij heeft overal connecties, dat is heel handig. Tja, de vergunningaanvraag kost ons wel een paar centen. Maar als je nooit wat probeert, kom je ook nergens.”

Economisch Herstelfonds en SDE-subsidie

Voor het cluster is € 1,8 miljoen subsidie aangevraagd uit het Economisch Herstelfonds. Hieruit worden onder meer de aanleg van de gaspijpleidingen en het centrale opwerkstation betaald. De rest van het bedrag wordt verdeeld over de veehouders. De investering voor Roy blijft beperkt tot € 180.000, inclusief dagontmesting en het dichtmaken van de roostervloer. Verder loopt er een aanvraag voor SDE-subsidie; die garandeert de deelnemers een minimale opbrengst van een euro per kuub groen gas. Voor beide subsidies hopen ze in januari groen licht te krijgen.

“Die subsidie-aanvragen regelt Erik”, vertelt Roy. Hij is daar blij mee. “Voor Erik is het dagelijks werk. Als wij het zelf moeten doen, is het heel veel uitzoekwerk. En dan loop je nog het risico dat je misgrijpt als je een vinkje verkeerd zet.” Maar ook zonder deze subsidie is het plan rond te rekenen, zegt Erik: “Het is absoluut rendabel; zonder subsidie ligt de terugverdientijd rond de zes jaar.”

Eind volgend jaar draaien

Als de subsidies worden toegekend, kan het cluster aan de slag en kan het systeem eind volgend jaar draaien. Roy: “Bij een gasprijs van een euro per kuub is onze netto-opbrengst zo’n € 30.000 euro per jaar. Maar de gasprijzen liggen nu ruim dubbel zo hoog. Als dat zo blijft, is de investering in ruim drie jaar terugverdiend. De mest heb ik toch al; zo hou ik er nog rendement aan over én het scheelt ammoniakemissie, omdat je de mest direct uit de stal afvoert.”

Externe kennis en begeleiding

Over de begeleiding door DLV Advies is hij dik tevreden. “Kijk, voor ons was monomestvergisting allemaal nieuwe materie. Erik weet er alles over, hij geeft er ook voorlichting over. Met de vergunningaanvraag zat hij er bovenop en we merken dat hij er zelf ook op gebrand is om de subsidies binnen te halen. Rapportcijfer? Een 8,5.”

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wilt u weten of dit voor u interessant is? Neem dan vrijblijvend contact op met Erik van Eekelen of één van onze andere adviseurs. Zij helpen graag om de antwoorden op uw vragen helder te krijgen. U kunt ook onderstaand formulier invullen, zodat wij vrijblijvend contact met u opnemen.

* verplichte velden