Clusters bij monomestvergisting in opkomst

Publicatiedatum: 16 augustus 2023

In heel Nederland worden momenteel diverse clusters opgericht van melkveehouders die gezamenlijk biogas uit monomestvergisting opwerken tot groen gas. “Dankzij de sterk gestegen SDE-subsidie is dit financieel zeer aantrekkelijk geworden”, meldt Jarco Brand, projectleider Bouw bij DLV Advies.

De Europese Unie eist dat aardgas moet worden bijgemengd met groen gas om de CO2-reductiedoelen te behalen. Om daarop te sturen, is de subsidie op de productie van groen gas dit voorjaar stevig opgeschroefd naar € 1,92 per kuub. Dat bedrag geldt voor een minimale periode van 12 jaar. “Voordat je het biogas vanuit een monomestvergister op het aardgasnet kunt leveren, moet het eerst worden opgewerkt tot aardgaskwaliteit. En het benodigde opwaardeerstation hiervoor is prijzig. Maar in een cluster van meerdere ondernemers kunnen de kosten hiervan worden gedeeld”, legt Jarco uit.

Hoe komt zo’n cluster tot stand?

“Vaak begint het met een initiatiefnemer in een gebied, een melkveehouder die plannen ontwikkelt in die richting. Wij kunnen dan als DLV Advies een voorlichtingsbijeenkomst beleggen”, schetst Jarco. “Daarin leggen we uit hoe het werkt en laten we ook het verdienmodel zien.” Vervolgens brengen de adviseurs bij alle geïnteresseerde ondernemers een bedrijfsbezoek. Daarbij wordt in kaart gebracht welke stalaanpassingen en investeringen eventueel nodig zijn voor de installatie van een mestvergister.

Dagverse mest

Daarvoor is dagverse mest nodig, en nog liever uurverse mest. Dat vereist bijvoorbeeld een dichte vloer en zeer regelmatige afvoer van mest uit de stal. “Aan de hand van een mestmonster worden tevens de aannames in de rendementsberekening gecontroleerd”, geeft Jarco aan. “Immers, het rantsoen van de koeien is mede bepalend voor het rendement van de vergister. Vaak geldt: hoe hoger de productie van de koeien, hoe energierijker het rantsoen en hoe hoger het rendement aan biogas.”

Centraal opwaardeerstation

“Elke melkveehouder vergist in een cluster z’n eigen mest. Het biogas gaat via een leiding langs de diverse deelnemers, uiteindelijk naar een centraal opwaardeerstation. Dat komt doorgaans op het erf van de melkveehouder die het dichtst bij een geschikte gasleiding zit”, legt Jarco uit.

SDE-subsidie

Hoewel de SDE-subsidie wordt afgegeven voor 12 jaar, streeft DLV Advies voor een positieve businesscase naar een terugverdientijd van 6 jaar of korter. “Je weet immers nooit hoe het overheidsbeleid verandert op langere termijn.” Als de adviseur van DLV Advies bij elke potentiële deelnemer de mogelijkheden voor deelname aan een cluster in kaart heeft gebracht, wordt de balans opgemaakt. Wie wil er daadwerkelijk mee verder? “Dan krijgen we ook de kosten voor de clustervorming in beeld. Als die gunstig uitpakken, en we kunnen het opgewaardeerde gas kwijt op het aardgasnet, dan staan de seinen op groen en kunnen we de vergunningaanvragen in gang gaan zetten.” Het voordeel van samenwerking in een cluster is niet alleen dat je de kosten deelt. Het biedt tevens de mogelijkheid om de financiële en technische administratie van de biogasleverantie onder te brengen bij een externe partij. “Want ook zakelijk komt er nog een en ander bij kijken. Het is echt een extra tak erbij”, zo weet Jarco.

Monomestvergisting met groen gas: lucratief of een brug te ver

Agrarische ondernemers staan voor de uitdaging om hun CO₂-uitstoot te verminderen en tegelijkertijd hun bedrijfsvoering te optimaliseren. Het project ‘Klimaat...

Lees verder

Zonnepanelenbezitters let op: SDE correctiebedragen 2023 vastgesteld

Veel ondernemers met zonnepanelen die deelnemen aan de SDE subsidieregeling kunnen alsnog SDE subsidie ontvangen over het afgelopen jaar. RVO heeft onlangs...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar