Investeren duurzame bedrijfsmiddelen

Publicatiedatum: 05 december 2017

Heeft u de balans van 2017 al bijna opgemaakt? Staan er nog investeringen op het verlanglijstje? Het is nu nog mogelijk, en een ideaal moment, om te investeren - bijvoorbeeld in duurzame bedrijfsmiddelen. Deze komen mogelijk in aanmerking voor de fiscale regelingen EIA of MIA\Vamil. 

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Met de fiscale maatregel Energie-investeringsaftrek (EIA) wil de overheid investeringen stimuleren in machines, apparaten en andere bedrijfsmiddelen die een energiebesparing opleveren en duurzaam zijn voor het milieu. Dankzij de EIA kunt u profiteren van een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst. De hoogte van de aftrek bedraagt 55% in 2017. 
Een selectie van de belangrijkste investeringen voor agrarische ondernemers: 

 • Isoleren van bestaande constructies
 • Zonnepanelen vanaf 25 kWpiek (met netaansluiting tot maximaal 3 * 80 A)
 • Houtkachels tot 500 kW
 • Melkvoorkoeler en/of warmteterugwinning op melkkoeltank
 • Toerengeregelde vacuümpomp voor melkwinning
 • Debietregeling ventilatie
 • Energiezuinige koel- en vriesinstallaties
 • Energieschermen
 • Grondwarmtewisselaars
 • LED-verlichting
 • Warmtewisselaars
 • Droog- en verwarmingssysteem voor ventilatielucht in bewaarloodsen
 • Immersiekoeling voor dataservers door middel van natuurlijke convectie
 • Energiezuinige koel- en/of condensoreenheid
 • Energiezuinige blazende luchtkoeler met EC ventilatoren voor het koelen en langdurig bewaren van fruit en agroproducten in koelcellen
 • Netaansluiting voor niet gebouwgebonden zonnepanelen, waarbij voor zonnepanelen SDE+ 2016 of later is verkregen. Alleen de investeringskosten voor de netaansluiting komen in aanmerking voor EIA

MIA \ VAMIL

De MIA-regeling stimuleert investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De MIA kent drie aftrekpercentages; 36%, 27% of 13,5%. De Vamil biedt de mogelijkheid 75% van de milieuvriendelijke investering op een willekeurig moment af te schrijven.
Investeringen die in aanmerking komen voor subsidie:

 • Apparatuur voor de recycling van grondstoffen
 • Uitsluitend elektrisch aangedreven voertuig
 • Emissiearme milieuvriendelijke mobiele machine
 • Gesloten roetfilter voor een koelmotor of een werktuig (aanpassen bestaande situatie)
 • Vegetatiedak
 • Systemen voor het bufferen en/of infiltreren van regenwater
 • Duurzame stal (varkens, pluimvee, melkvee, melkgeiten, vleesvee/-kalveren, konijnen) of proefstal
 • Mestverwerkingsinstallatie met terugwinning van fosfaat en stikstof
 • Compartimentering van het erf
 • Mobiele machine, eventueel met biologische olie
 • Spuitmachine voor plaatsspecifiek toedienen van gewasbeschermingsmiddelen (driftbeperkend of middelbesparend), uitgezonderd kunstmeststrooiers
 • Productieapparatuur of -voorzieningen voor biologische landbouwproducten of fruit
 • Automatisch voersysteem
 • Waterzuiveringsinstallatie voor verontreinigd afvalwater in de akkerbouw of veehouderij
 • Elektrisch of hybride aangedreven (landbouw)voertuig, zoals bijvoorbeeld een heftruck, trekker of -graafmachine
 • Systeem voor monitoring van diergezondheid
 • Stofemissiereducerende technieken voor pluimveestallen
 • Ondergrondse kadaverkoeling met natuurlijk koudemiddel

Voorwaarden en aanvragen subsidie

De Milieulijst kent vele categorieën en mogelijkheden. Bovenstaand overzicht bevat slechts een selectie. Om gebruik te maken van de EIA, MIA\Vamil moet de subsidieaanvraag binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting zijn ingediend. Het minimale investeringsbedrag bedraagt € 2.500.

Wilt u een investeringsverplichting wilt aangaan in het kader van EIA en MIA\VAMIL? Neem dan contact op met uw Joan van den Heuvel of uw eigen adviseur bij DLV Advies.

Terugverdientijd accu afhankelijk van meerdere factoren

De opslag van (zelf geproduceerde) energie staat volop in de belangstelling. “Het is absoluut hot”, ervaart Gert aan het Rot, projectleider...

Lees verder

Bijmengverplichting biedt perspectief voor financiering monomestvergisting

Door de bijmengverplichting per 2025 is de kans groot dat de marktwaarde van groen gas samen met de waarde van Garanties van Oorsprong (GVO's) nieuw...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid