Reuring op de energiemarkt

Publicatiedatum: 06 juni 2016

Duurzame energie is HOT. Dit blijkt onder andere uit het grote aantal aanvragen voor SDE in de eerste ronde van 2016. Dit voorjaar was een budget van € 4 miljard beschikbaar. In totaal is voor  € 8 miljard subsidie aangevraagd in 3.354 aanvragen. In de agrarische sector oriënteren steeds meer bedrijven zich op de mogelijkheden van duurzame energie

Ondanks dat de agrarische sector qua productie van duurzame energie een van de koplopers is in Nederland, liggen er nog veel mogelijkheden. Denk aan de biomassa die op agrarische bedrijven beschikbaar komt en daken voor zonnepanelen waarmee de eigen energiebehoefte maar ook voor anderen geproduceerd kan worden. Er zijn een aantal ontwikkelingen die bepalen of de productie van duurzame energie in de agrarische sector door zal zetten. Een paar ontwikkelingen toegelicht.

Financieringsvormen 

Veel agrariërs willen zelf investeren in een installatie. Ontoereikende middelen zorgen ervoor dat nieuwe investeringen vooruitgeschoven worden. Dit is jammer. Oplossingen hiervoor zijn nieuwe financieringsvormen. Denk bijvoorbeeld aan lease van installaties of verhuur van daken bij zonnepanelen. Voor dergelijke vormen van financiering zijn verschillende marktpartijen te vinden. Past een vorm van duurzame energie op je bedrijf, laat je dan niet direct weerhouden door een (tijdelijke) slechte marktsituatie. Lease of verhuur kan je bedrijf ook versterken, doordat kosten verlaagd kunnen worden of een extra bron van inkomsten behaald kan worden. Zoek hiervoor wel de juiste en betrouwbare partijen die passen bij jouw bedrijf.

Opkomst van accu’s 

We zien de laatste jaren dat de ontwikkeling van accu`s en het gebruik daarvan een behoorlijke vlucht heeft genomen Het beste voorbeeld  hiervan is de elektrische auto. Er zijn twee belangrijke factoren die het gebruik van accu’s zullen stimuleren. Saldering van energiebelasting is tot 2020 toegestaan op kleinzakelijke aansluitingen. Na 2020 is het nog onzeker of beleidsmaatregelen, eventueel in verschraalde vorm, worden voortgezet. Het verdwijnen van de salderingsregeling zal de verkoop van accu’s doen toenemen, om op die manier de energiebelasting over niet direct te gebruiken kWh’s te besparen. De tweede factor is de toenemende onbalans op het energienetwerk door de productie van duurzame energie. Denk hierbij aan wind- en zonne-energie welke niet te sturen is. Netwerkbedrijven moeten steeds meer moeite doen om de productie en afname van stroom in balans te houden. Energieprijzen op de onbalansmarkt kunnen per kwartier worden bepaald en kunnen over de dag heen wel met 15 cent per kWh verschillen. Een accu met een innovatieve software die regelt wanneer stroom opgeslagen of geleverd wordt, biedt hiervoor een oplossing en kan ook rendabel zijn. De eerste accu’s met innovatieve software op agrarische bedrijven zijn inmiddels geïnstalleerd. 
Accu’s verdienen zich terug als de energie op het juiste moment teruggeleverd kan worden. Een accu is geen directe investering in duurzame energie. Wel een mogelijke toevoeging op uw duurzame investering.  

Lage energieprijs 

De laatste jaren is de prijs van energie 40% gedaald. Een lage energieprijs draagt niet bij aan een hoog rendement en korte terugverdientijd van een duurzame investering. Door de lagere energieprijzen zijn de totale energiekosten gedaald. Dit tempert de noodzaak om te investeren in duurzame installaties. Bijkomend feit is dat weinig duurzame energie wordt geproduceerd zonder de stimulans van subsidie of belastingvoordeel. Momenteel zijn er dan ook volop subsidieregelingen en belastingmaatregelen die interessant kunnen zijn. Onderzoek deze en maak hier gebruik van. 

Voldoende stof tot nadenken om een investering in duurzame energie te (her)overwegen op uw bedrijf. 

Lees de column van Harm van der Zanden zoals geplaatst op Boerenbusiness.nl. Of neem voor meer informatie contact op met een energie specialist. 
 

Koelen met zonkracht

Door de mechanische koeling aan te zetten als de zonnepanelen energie opwekken, kunnen de bewaarkosten flink omlaag. Telers die de mechanische koeling...

Lees verder

Monomestvergisting met groen gas: lucratief of een brug te ver

Agrarische ondernemers staan voor de uitdaging om hun CO₂-uitstoot te verminderen en tegelijkertijd hun bedrijfsvoering te optimaliseren. Het project ‘Klimaat...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar