Toekenning SDE++ subsidie zorgt voor financieel draagvlak voor monomestvergisting

Publicatiedatum: 30 januari 2024

De ontwikkelingen op het gebied van monomestvergisting hebben in 2023 een forse vlucht genomen op veehouderijbedrijven. Naast het verdienmodel op de productie van duurzaam biogas draagt het ook bij aan een forse vermindering van emissies en biedt het extra mogelijkheden om mest verder te bewerken en hiermee mestafzetkosten te besparen. Afgelopen jaar zijn er voor enkele honderden bedrijven vergunningen en SDE++ aangevraagd voor monomestvergistingsinstallaties. Waar de vergunningen al eerder zijn toegekend, volgen nu ook de eerste SDE++ toekenningen. 

De SDE++ subsidie biedt een financiële basis voor de financiering van een vergistingsinstallatie. Het geeft garantie op een opbrengst van minimaal het SDE bedrag waarop is ingeschreven op inkomsten per geproduceerde energie-eenheid groengas of stroom in combinatie met warmte.

Voor degenen met een positieve beschikking geldt dat zij vier jaar de tijd hebben om het project te realiseren. “Dit betekent voldoende tijd om plannen concreter te maken. Voor de bedrijven die zo snel mogelijk aan het vergisten willen, betekent de zekerheid van de beschikking dat ze door kunnen pakken met de vervolgstappen”, aldus Erik Drost, projectleider Energie bij DLV Advies. Hiermee doelt Erik op vervolgstappen zoals, het verder onderzoeken van de technische haalbaarheid, afstemming met de netbeheerder, (voorlopige) keuzes maken op de aanschaf van het vergister, benodigde stal aanpassingen en mogelijke aanverwante vergunningen en uiteindelijk de concrete financiering aanvragen.

Herberekening en financiële haalbaarheid eerste volgende stappen

Tussen de vergunningsaanvraag en het ontvangen van de SDE++ subsidie kan veel tijd zijn verstreken. In die periode zijn prijzen veranderd en rentetarieven gaan schommelen. Dit kan de uitvoering van het project beïnvloeden. Een financierder zal een concrete en actuele businesscase vragen. Erik adviseert: “Bereken nogmaals de business case om een actueler beeld te krijgen."

Naast het individueel produceren van biogas uit mest, begeleidt DLV Advies inmiddels ook meerdere clusters van veehouders, waarbij het opgewekte biogas centraal bij elkaar komt om verder opgewaardeerd te worden. Het voordeel hiervan is dat kosten voor de opwaardering van biogas naar groengas gedeeld kunnen worden over veel meer kubieke meters en de kostprijs hiermee verlaagd wordt. Dit biedt ook kleinere veehouders de mogelijkheid om via een cluster eigen mest te vergisten. DLV Advies heeft ervaring met het doorrekenen van de haalbaarheid van clusters.

SDE++ subsidie 2024 en bijmengverplichting

In 2023 lagen voor groengas de maximale SDE-tarieven op € 1,48/m3 gas. Voor stroom en warmte was dat ruim € 0,20/kWh. Er zijn duidelijke signalen dat de SDE++ in 2024 gunstiger zal worden voor bedrijven met een kleinere omvang. Wat de exacte bovengrens wordt qua omvang en het exacte subsidiebedrag is nog niet bekend. Wel zal de voorwaarde blijven dat er vooraf een verleende vergunning vereist is. Waar afgelopen jaar de gemiddelde vergunning voor een monomestvergistingsinstallatie binnen circa zes maanden verleend was, zal dat dit jaar waarschijnlijk langer worden vanwege de omgevingswet. Mocht u dit jaar SDE++ aan willen vragen, begin dan tijdig met uw vergunningsaanvraag.

Naast mogelijk verhoogde SDE++ subsidie in 2024, wordt dit jaar ook meer bekend over de bijmengverplichting voor energiebedrijven die gas leveren. De doelstelling van de overheid is dat in 2030 minimaal 20% groengas gebruikt wordt door de gebouwde omgeving. Het doel is om de bijmengverplichting dit jaar te verankeren in een wet, waarbij de bijmengverplichting start in 2025 of 2026, oplopend naar 20% in 2030. Op dat moment ontstaat er een schrijnend tekort aan groengas, wat ervoor zal zorgen dat de groengas certificaten (zogenaamde GVO’s) fors gaan stijgen, tot boven de SDE-garantieprijs.

Om de SDE++ subsidie in 2024 aan te vragen doen agrarische ondernemers er goed aan om zo vroeg mogelijk een financiële haalbaarheidsstudie te laten doen. Erik geeft aan: “Een quickscan geeft een indicatie van het rendement en een financiële haalbaarheidsanalyse geeft een realistisch beeld voor de toekomst. Als de uitkomsten gunstig zijn kan de vergunning worden aangevraagd. Houd er rekening mee dat je zonder vergunning geen SDE++ subsidie aan kan vragen. Omdat het nog niet duidelijk is wanneer de SDE++ voor 2024 wordt opengesteld raden wij aan zo snel mogelijk te beginnen met de vergunningsaanvraag.

Begin op tijd

DLV Advies biedt een rendementsberekening voor alle soorten vergisters. Dit kan berekend worden voor zowel ondernemers die al SDE++ subsidie hebben ontvangen en hun rendement opnieuw willen berekenen, als voor ondernemers die nog geen subsidie hebben aangevraagd. Erik: “Het is een proces van stap voor stap. Je moet de juiste stappen op het juiste moment zetten. Een quickscan, rendementsberekening, technische haalbaarheid, financiële haalbaarheid, vergunning, subsidieaanvraag, financiering. Er komt altijd meer bij kijken dan men in eerste instantie denkt. Begin daarom op tijd.”

Meer weten

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor monomestvergisting of de SDE++ subsidies? Neem contact op met één van onze adviseurs of vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. 

* verplichte velden

Monomestvergisting met groen gas: lucratief of een brug te ver

Agrarische ondernemers staan voor de uitdaging om hun CO₂-uitstoot te verminderen en tegelijkertijd hun bedrijfsvoering te optimaliseren. Het project ‘Klimaat...

Lees verder

Zonnepanelenbezitters let op: SDE correctiebedragen 2023 vastgesteld

Veel ondernemers met zonnepanelen die deelnemen aan de SDE subsidieregeling kunnen alsnog SDE subsidie ontvangen over het afgelopen jaar. RVO heeft onlangs...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Onze adviseurs staan
voor u klaar