Uw gemeente als eerste klimaatneutraal

Publicatiedatum: 15 juni 2016

Diverse gemeentes hebben als doelstelling om in 2040 energieneutraal te zijn. Maar hoe komen we daar? Veelal wordt bekeken wat men kan doen met extra voorzieningen in openbare gebouwen en bij de sociale woningbouw. Voor gemeentes met een sterke agrarische sector bieden de veehouderij en glastuinbouw kansen om forse stappen te zetten richting klimaatneutraliteit. Stappen die tot op heden niet worden meegenomen in de aanpak voor klimaatneutrale gemeentes. Een nieuwe kijk, met nieuwe kansen!

Van klimaatneutrale gemeentes naar een klimaatneutrale wereld in 2100

In Parijs is in het klimaatakkoord vastgelegd dat in 2030 40% van de CO2 emissie van 1990 gereduceerd is en 30% van de energie opgewekt wordt uit duurzame bronnen. Op dit moment staat de Nederlandse footprint op bijna 190 miljoen ton CO2 emissie en circa 6% duurzame energie. De lijn in CO2 reductie is ingezet, maar deze moet echter nog met 20% (ca. 20 miljoen ton) toenemen om de doelen in 2020 te behalen. 
De eerste grote gemeentes werken hard aan het klimaatneutraal worden in 2040. Om bovenstaande doelen te bereiken moeten ook de kleinere gemeentes volgen, gemeentes met veel agrarische activiteiten. Dit biedt kansen voor CO2 reductie en voor het opwekken van duurzame energie.  

Maatregelen met potentie

Standaard maatregel om CO2 te besparen is onder andere het beperken van verkeer van voertuigen met een hoge uitstoot in het centrum van steden en dorpen. In de agrarische sector liggen mogelijkheden in het nemen van voermaatregelen en het aanpassen van stallen, wat zelfs tot 95% reductie van de emissies kan opleveren. Het plaatsen van een biogasinstallatie wekt enerzijds duurzame energie op en levert anderzijds een reductie van CO2-emissie op die gelijk is aan de uitstoot van 15 miljoen auto kilometers. De agrarische sector is waardevol bij de productie van duurzame energie. Hier liggen kansen, bijvoorbeeld de productie van energie uit mest voor boer én burger, warmte uit stallen en kassen transporteren naar kantoren of zwembaden, energieneutrale stallen door warmte terugwinning of daken met zonnepanelen.  

CO2-bijdrage in kaart

DLV Advies heeft met Connecting Agri & Food de data en kennis met betrekking tot de uitstoot van CO2 voor regio’s omgezet in een rekenmodule. Daarmee kunnen zij het verbeter-  en productiepotentieel weergeven. Naast de gangbare factoren is er specifiek aandacht voor het verbeter- en productiepotentieel vanuit de agrarische sector. Welke oplossingen zijn haalbaar, wat is hiervoor nodig? Wat is de bijdrage aan CO2 -reductie, welke stappen zijn nodig om dit te realiseren? 
En niet minder belangrijk, welke bijdrage kan het beleid leveren aan het realiseren van boven genoemde doelen. Stimuleringskader is hier van wezenlijk belang om veranderingen tot stand te brengen. 

Eerste gemeente in kaart gebracht

Connecting Agri & Food heeft een eerste agrarische gemeente in kaart gebracht. In deze gemeente komt 55% van de CO2-equivalenten vanuit de land- en tuinbouw. Hier ligt een enorm potentieel om forse stappen te maken richting klimaatneutraal door bijvoorbeeld het aanpassen van stallen, het plaatsen van biogasinstallaties of het gebruik van warmte uit kassen voor woningen en kantoren.

Welke kansen liggen er in uw gemeente? We adviseren u er graag over!

Neem voor meer informatie contact op met:
Angela van der Sanden       06 53 38 53 23 
Gé Backus                              06 53 72 49 43 
 

Webinar monomestvergisting nu terug te kijken

Monomestvergisting (biogas uit mest) is een essentiële schakel in de energietransitie en zal een sleutelpositie gaan innemen binnen de kringlooplandbouw....

Lees verder

'Zonder potje van de provincie had dit nooit gekund'

Een vleesvarkensstal energieneutraal maken. Klinkt goed, maar om het echt te doen is er eerst veel kostbaar uitzoek- en rekenwerk nodig. Met hulp van de...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid